Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Firma Najda Consulting sp. z o.o. sp. k pełni funkcję Inżyniera Kontraktu przy budowie nowej siedziby jednostek organizacyjnych Enei Operator, w tym nowej siedziby Rejonu Dystrybucji Stargard i Posterunku Energetycznego dla Miasta Stargard.

  W grudniu 2021 roku został przekazany teren pod budowę nowej siedziby Rejonu Dystrybucji Enei Operator w Stargardzie. Wykonawcą  inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud sp. z o.o. ze Szczecina.

   

  Planowany zakres robót:

   

  Planowany zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje budowę pod klucz nowej siedziby jednostek organizacyjnych Enei Operator w Stargardzie. W ramach inwestycji zostaną wykonane:

  • budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami;
  • budowa budynków pomocniczych wraz z niezbędnymi instalacjami przyłączami;
  • zagospodarowanie terenu działek w zakresie dróg, placów manewrowych, miejsc parkingowych, chodników, terenów zielonych itp.
  • wykonanie niezbędnych przyłączy – w tym w szczególności przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,   elektroenergetycznego, technicznego, oświetlenia terenu wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • wykonanie niezbędnych instalacji – w tym w szczególności instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, CO,  elektroenergetycznej, technicznej, wentylacji i klimatyzacji, oświetlenia, przeciwpożarowej, niskoprądowych itp.

  W nowo budowanych budynkach mieścić się będą:

  • pomieszczenia biurowe administracji Enei Operator
  • Regionalna Dyspozycja Mocy wraz z zapleczem biurowym i technicznym
  • pomieszczenia techniczne, magazynowe, socjalne i sanitarne
  • pomieszczenia posterunku energetycznego
  • pomieszczenia służb technicznych
  Postępy robót

   

  Dotychczas zostały wykonane następujące roboty:

  – roboty rozbiórkowe

  –  kontynuowane są prace związane z przyłączami wod.-kan., elektrycznymi, instalacjami związanymi z odprowadzeniem wód deszczowych

  – wykonane zostały fundamenty pod nowo projektowane budynki

  – w zakresie budowy budynku biurowo-socjalnego zostały wykonane fundamenty, stan surowy parteru, strop nad pierwszym piętrem, ściany konstrukcyjne drugiego piętra

  Termin realizacji

  Termin realizacji inwestycji od listopada 2021r do marca 2023 roku.

   

  Funkcje pełnione przez Najda Consulting w projekcie

   

  W oparciu o powyższy zakres robót firma Najda Consulting sp z o.o. sp. k, pełni funkcję Inżyniera Kontraktu. W ramach świadczonych usług pełnimy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno– budowlanej, sanitarnej i elektrycznej zgodnie z prawem budowlanym. Do naszych zadań należy również zatwierdzanie wniosków materiałowych, opiniowanie projektów technicznych, odbiór robót, kontrola prac zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

   

  Dotychczasowe doświadczenie

   

  O wyborze firmy Najda Consulting przez spółkę ENEA Operator sp. z o.o., w postępowaniu przetargowym zadecydowało m.in. dotychczasowe doświadczenie potwierdzone referencjami załączonymi w toku postępowania jak i najkorzystniejsza cena. Do dnia dzisiejszego bowiem wartość zarządzanych i nadzorowanych dużych  projektów inwestycyjnych przez Najda Consulting wyniosła ponad 1 mld zł.

  Wśród inwestycji kubaturowych o podobnym charakterze i wielkości nadzorowanych przez Najda Consulting należy wymienić przede wszystkim następujące obiekty:

  • Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie

  W trakcie realizacji I etapu inwestycji została firmie powierzona rola Inżyniera Kontraktu. Do zadań Inżyniera Kontraktu należało:

  • przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót
  • koordynacja prac stron procesu inwestycyjnego;
  • zapewnienie nadzoru inwestorskiego (branże: konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, wentylacja i klimatyzacja, elektryczna,  drogowa, ds. zieleni).

  W 2016 roku Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie otrzymało nagrodę na najlepszą przestrzeń publiczną w Europie w ramach konkursu European Prize for Urban Public Space 2016.

  Wartość całej inwestycji wyniosła 24 198 947 zł

  Więcej o inwestycji przeczytasz:  Budowa pawilonu wystawowego „Centrum Dialogu Przełomy”

  • Hala Widowiskowo Sportowa im. Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach

  Zakres zadań i czynności obejmował zarządzanie i pełnienie nadzoru nad prowadzoną inwestycją, a w szczególności:

  • budowę obiektu hali sportowej wraz z widownią i zapleczem  oraz przystosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • wykonanie robót konstrukcyjno budowlanych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, , instalacji CO, wodno-kanalizacyjnych , elektrycznych.

  Wartość całej inwestycji wyniosła 13 774 100 zł


   

  Zapraszamy również do zapoznania się z aktualnie nadzorowanymi budowami przez Najda Consulting sp. z o.o. sp. k.

   

  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach

  https://najdaconsulting.pl/postepy-robot-zwiazane-z-przebudowa-i-rozbudowa-oczyszczalni-sciekow-w-miedzyzdrojach/

   

  Budowa wieży widokowej oraz zmiana zagospodarowania parku miejskiego w Wolinie

  https://najdaconsulting.pl/z-wizyta-na-budowie-wiezy-widokowej-w-wolinie/

   

  Budowa międzypokoleniowego Centrum Integracji Seniora i Malucha w Choszcznie

  https://najdaconsulting.pl/final-robot-budowlanych-miedzypokoleniowego-centrum-integracji-w-choszcznie/

   

  Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie

  https://najdaconsulting.pl/imponujace-postepy-prac-w-zabytkowej-kolegiacie-pw-nmp-krolowej-swiata-w-stargardzie/

   

  Utworzenie Przystani Morskiej w Wolinie

  https://najdaconsulting.pl/umowa-na-roboty-budowlane-zwiazane-z-branza-hydrotechniczna-w-ramach-projektu-utworzenie-przystani-morskiej-w-wolinie-podpisana/

   

  Budowa innowacyjnego centrum wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dźwirzynie

  https://najdaconsulting.pl/z-wizyta-w-dzwirzynie-postepy-w-realizacji-projektu-gorzelanny/

   

  Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice – gmina Dobra

  https://najdaconsulting.pl/postepy-prac-w-projekcie-przebudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-miejscowosci-bienice-gmina-dobra/

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych