Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W dniu 1 kwietnia 2022r została podpisana umowa na roboty budowlane związane z branżą hydrotechniczną w ramach projektu „Utworzenie Przystani Morskiej w Wolinie”-  wykonawcą robót została firma PHU Hydrobud Adam Dzik. W tym samym dniu został przekazany Wykonawcy plac budowy w związku z tym roboty budowlane zostaną rozpoczęte jeszcze w tym miesiącu. Aktualnie jesteśmy w trakcie wyłonienia wykonawcy robót na część lądową Przystani, co sprawi, że projekt nabierze jeszcze większego tempa.

   

  Umowa z wykonawcą została podpisana przez Prezesa Spółki Jarosława Tarnowskiego w obecności Burmistrz Wolina Ewy Grzybowskiej, zastępcy Burmistrza Jarosława Mikołajczyka oraz Andrzej Najdy Prezesa Zarządu spółki Najda Consulting.

   

  Podpisanie umowy z wykonawcą


  Wartość projektu wynosi 15 mln zł brutto. Kwota netto tej inwestycji to blisko 13 mln zł, która  zostanie  dofinansowana w 100% (!) ze środków unijnych.

  Firma Najda Consulting opracowała także koncepcję projektową, którą możecie Państwo zobaczyć klikając w następujący link: https://najdaconsulting.pl/koncepcja-urbanistyczno-architektoniczna-zagospodarowania-turystycznego-przystani-morskiej-w-wolinie-etap-2 

  Nasza firma przygotowała również wniosek o dofinansowanie z załącznikami, dzięki któremu Spółka Przystań Morska wolin otrzymała stuprocentowe dofinansowanie unijne na ten cel.

  W niniejszym projekcie będziemy pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu. Więcej na ten temat:  https://najdaconsulting.pl/najda-consulting-podpisuje-umowe-na-pelnienie-funkcji-inzyniera-kontraktu-w-unikatowym-projekcie-budowy-przystani-morskiej-w-wolinie/


   

  Charakterystyka projektu

  Beneficjent

  Przystań Morska Wolin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolinie

  Nazwa projektu

  „Utworzenie Przystani Morskiej w Wolinie”

  Źródło finansowania projektu

  Nabór wniosków o dofinansowanie z działania 1.12 “Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie-inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani” – zakres rybołówstwa morskiego.

  Operacja w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

  Wartość projektu

  Wartość projektu brutto: 15 804 050,02 zł

  Wartość projektu netto: 12 848 821,13 zł

  Wnioskowana dotacja: 12 848 821,13 zł

  Rola firmy Najda Consulting dla projektu „Utworzenie Przystani Morskiej w Wolinie”

  Firma Najda Consulting  przygotowała następujące dokumenty dla tego projektu:

  Koncepcja projektowa wykonana przez Najda Consulting

  Więcej o koncepcji: Kliknij i zobacz

  Zakres usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu „Utworzenie Przystani Morskiej w Wolinie”

   

  Do zadań Inżyniera Kontraktu będzie należeć:
  • weryfikacja dokumentacji projektowej
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej i wybór wykonawcy robót
  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, hydrotechnicznej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej
  • rozliczenie dofinansowania unijnego
  W skład zespołu Inżyniera Kontraktu ze strony Najda Consulting wchodzą:
  • Kierownik projektu
  • Weryfikator dokumentacji projektowej
  • Specjalista ds. zamówień publicznych
  • Specjalista ds. rozliczeń i raportowania
  • Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej
  • Inspektor nadzoru w branży hydrotechnicznej
  • Inspektor nadzoru w branży sanitarnej
  • Inspektor nadzoru w branży elektrycznej
  • Inspektor nadzoru w branży drogowej
  Termin realizacji

  do dnia 31.06.2023r.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych