Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Firma Najda Consulting sp. z o.o. sp. k odnosi znaczące sukcesy  także w sektorze budowlanym. Doświadczenie w realizacji inwestycji jako Inżynier Kontraktu zaowocowało kolejnym prestiżowym zleceniem. W dniu 30 lipca 2020 prezes Andrzej Najda podpisał umowę pomiędzy spółką celową gminy Wolin, a firmą Najda Consulting sp. z o.o. sp.k na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla  projektu budowy Przystani Morskiej w Wolinie. Umowa została podpisana w obecności Pani Burmistrz Wolina – Ewy Grzybowskiej oraz Jarosława Tarnowskiego – prezesa spółki Przystań Morska Wolin Sp. z o.o.  Wartość projektu wynosi 15 mln zł. Kwota ta zostanie  dofinansowana w 100% (!) ze środków unijnych. Firma Najda Consulting opracowała także koncepcję projektową oraz pozyskała wyjątkowe, stuprocentowe dofinansowanie unijne na ten cel.

  fot. J. Tarnowski-Przystań Morska Wolin Sp. z o.o. , A. Najda-Najda Consulting sp. z o.o. sp.k , E. Grzybowska-Burmistrz Wolina

  Budowa Przystani Morskiej w Wolinie będzie dla nas wyzwaniem na wielu polach: organizacyjnym, inżynieryjnym, prawnym i administracyjnym z uwagi na fakt, że będziemy prowadzili inwestycję w obszarze granic przystani morskiej. Jestem pewien, że dzięki bardzo doświadczonemu  dziewięcioosobowemu zespołowi wysokiej klasy specjalistów i inżynierów, których zatrudniam – bez problemu sprostamy tym wymaganiom” – powiedział A. Najda, Prezes Najda Consulting sp. z o.o. sp. k  .

  Dla tej inwestycji jestem kierownikiem projektu, więc osobiście będę kierował pracą całego zespołu. Pierwszym zadaniem będzie weryfikacja opracowywanej aktualnie dokumentacji projektowej. Na początku 2021 roku planujemy ogłosić przetarg na wykonawcę robót i do lutego 2023 roku pełnić nadzór nad budową” –  dodał Andrzej Najda.

  Zakres prac i charakterystyka projektu – znajdują się poniżej

  fot. J. Tarnowski-Przystań Morska Wolin Sp. z o.o. , A. Najda-Najda Consulting sp. z o.o. sp.k , E. Grzybowska-Burmistrz Wolina

  Charakterystyka projektu

  ➡️Beneficjent

  Przystań Morska Wolin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolinie

  ➡️Nazwa projektu

  „Utworzenie Przystani Morskiej w Wolinie”

  ➡️Źródło finansowania projektu

  Nabór wniosków o dofinansowanie z działania 1.12 “Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie-inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani” – zakres rybołówstwa morskiego.

  Operacja w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

  ➡️Wartość projektu

  Wartość projektu brutto: 15 804 050,02 zł

  Wartość projektu netto: 12 848 821,13 zł

  Wnioskowana dotacja: 12 848 821,13 zł

  Rola firmy Najda Consulting dla projektu „Utworzenie Przystani Morskiej w Wolinie”

  Firma Najda Consulting  przygotowała następujące dokumenty dla tego projektu:

  🔵wniosek o dofinansowanie – więcej na ten temat w publikacji: Spektakularny sukces Najda Consulting – pozyskanie 100% dofinansowania unijnego w wysokości 13 mln zł dla Przystań Morska Wolin Sp. z o.o

  🔵studium wykonalności

  🔵koncepcja projektową inwestycji

  Koncepcje projektowe wykonane przez Najda Consulting ⬇️

  Zakres usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu „Utworzenie Przystani Morskiej w Wolinie”

  Do zadań Inżyniera Kontraktu będzie należeć:

  • weryfikacja dokumentacji projektowej
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej i wybór wykonawcy robót
  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w następujących branżach: 🔵konstrukcyjno-budowlanej, 🔵hydrotechnicznej, 🔵elektrycznej, 🔵sanitarnej i drogowej
  • rozliczenie dofinansowania unijnego

   Skład zespołu

  W skład zespołu Inżyniera Kontraktu ze strony Najda Consulting wchodzą:

  • Kierownik projektu
  • Weryfikator dokumentacji projektowej
  • Specjalista ds. zamówień publicznych
  • Specjalista ds. rozliczeń i raportowania
  • Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej
  • Inspektor nadzoru w branży hydrotechnicznej
  • Inspektor nadzoru w branży sanitarnej
  • Inspektor nadzoru w branży elektrycznej
  • Inspektor nadzoru w branży drogowej

  Termin realizacji

  do dnia 31.03.2023r.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting