Przygotowanie inwestycji

opracowanie koncepcji projektowych

Przygotowanie inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii jest bardzo ważnym elementem procesu inwestycyjnego. Przedsiębiorca, który decyduje się na realizację instalacji fotowoltaicznej, powinien rozpocząć od wykonania analizy i sprawdzenia opłacalności inwestycji. Odpowiednia analiza zużycia prądu w firmie oraz dobór odpowiedniego rozwiązania produkcji energii pozwoli na obniżenie rachunków w firmie.

Dynamiczny rozwój branży odnawialnych źródeł energii OZE, rosnące ceny energii, bardziej korzystne regulacje prawne, powodują że coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się również na inwestycję w farmę fotowoltaiczną. Wystarczy posiadać lub dzierżawić odpowiedni grunt i umiejętnie wykorzystać promienie słoneczne. Farma fotowoltaiczna powinna posiadać moc od 500 KWp. Większość firm, które decyduje się na inwestycję w budowę farmy zakłada instalację na poziomie min. 1 MWp. Instalacja o takiej mocy wyprodukuje rocznie około 1000 MWh energii elektrycznej.

Wsparcie

na każdym etapie inwestycji

  • Analiza możliwości realizacji inwestycji na wskazanych działkach
  • Analiza opłacalności farmy fotowoltaicznej
  • Koncepcja projektowa
  • Audyt dokumentacji projektowej
  • Projekt budowlany z pozwoleniem
  • Audyt energetyczny
  • Pozyskanie dofinansowania
  • Nadzór inwestorski nad budową instalacji

Nasze doświadczenie

w liczbach

303

zrealizowanych projektów

756071931

łączna wartość dofinansowań

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i uzyskaj informację o możliwych opcjach dofinansowania Twojego projektu ze środków unijnych

Nasza oferta

sprawdź pozostałe obszary działalności

Przygotowanie wniosków unijnych, analiz, studiów wykonalności

Zarządzanie projektami - rozliczenie środków unijnych

Usługi doradcze i szkoleniowe dofinansowane ze środków unijnych

Finansowanie projektów z innych źródeł

Obsługa inwestorów

Inżynier kontraktu i nadzór inwestorski

Opracowanie koncepcji projektowych i programów funcjonalno-użytkowych

Dofinansowanie unijne dla firm produkcyjnych