Odpowiedni montaż finansowy przedsięwzięcia

Nasza firma dysponując doświadczeniem w realizacji kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych oraz zespołem wysokiej klasy ekspertów z zakresu finansów, prawa, bankowości, zarządzania, podejmuje się przygotowania odpowiednich montaży finansowych . Opracowujemy wnioski, biznes plany i analizy finansowe, które są niezbędne do otrzymania takiego wsparcia. Pracując nad biznes planem dostosowujemy się do możliwości oraz potrzeb klienta. Takie podejście pozwala już na etapie powstawania koncepcji biznesu, wypracować taki model biznesowy, który pozwoli na otrzymanie kredytu bankowego, pożyczki, wejścia kapitałowego lub pozyskania finansowania z innych dostępnych źródeł. Opracowywane przez nas modele finansowe są częścią procesu podejmowania decyzji inwestycyjnej.

Jakie dokumenty opracowujemy

W celu pozyskania odpowiedniego źródła finansowania podejmujemy się wykonywania następujących usług:

  • analiza w zakresie wyboru najkorzystniejszego źródła finansowania inwestycji
  • analiza finansowa
  • wniosek o dotację
  • biznes plan
  • studium wykonalności
  • wniosek o preferencyjną pożyczkę
  • wniosek o udzielenie kredytu
  •  wniosek o zwolnienia strefowe

Nasze doświadczenie

w liczbach

303

zrealizowanych projektów

756071931

łączna wartość dofinansowań

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i uzyskaj informację o możliwych opcjach dofinansowania Twojego projektu ze środków unijnych

Nasza oferta

sprawdź pozostałe obszary działalności

Przygotowanie wniosków unijnych, analiz, studiów wykonalności

Zarządzanie projektami - rozliczenie środków unijnych

Usługi doradcze i szkoleniowe dofinansowane ze środków unijnych

Finansowanie projektów z innych źródeł

Obsługa inwestorów

Inżynier kontraktu i nadzór inwestorski

Opracowanie koncepcji projektowych i programów funcjonalno-użytkowych

Dofinansowanie unijne dla firm produkcyjnych