Przygotowanie inwestycji

opracowanie koncepcji projektowych

Przygotowanie inwestycji jest bardzo ważnym elementem procesu inwestycyjnego. Opracowanie odpowiedniej koncepcji wraz z określeniem kosztów danego projektu to kluczowy element, który decyduje o podjęciu dalszych działań inwestycyjnych. Proces przygotowania inwestycji rozpoczynamy od oceny możliwości instytucjonalnych, prawnych, finansowych i technicznych.

Oferta firmy Najda Consulting w tym obszarze

obejmuje między innymi:

  • analiza prawna i instytucjonalna przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • opracowanie koncepcji architektonicznych
  • opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych
  • opracowanie wstępnych kosztorysów inwestycji

Nasze doświadczenie

w liczbach

303

zrealizowanych projektów

756071931

łączna wartość dofinansowań

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i uzyskaj informację o możliwych opcjach dofinansowania Twojego projektu ze środków unijnych

Nasza oferta

sprawdź pozostałe obszary działalności

Przygotowanie wniosków unijnych, analiz, studiów wykonalności

Zarządzanie projektami - rozliczenie środków unijnych

Usługi doradcze i szkoleniowe dofinansowane ze środków unijnych

Finansowanie projektów z innych źródeł

Obsługa inwestorów

Inżynier kontraktu i nadzór inwestorski

Opracowanie koncepcji projektowych i programów funcjonalno-użytkowych

Dofinansowanie unijne dla firm produkcyjnych