Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Oferta

Przygotowanie wniosków unijnych

analiz, studiów wykonalności

Zarządzanie projektami

rozliczenie środków unijnych

Usługi doradcze i szkoleniowe

dofinansowane ze środków unijnych

Finansowanie projektów z innych źródeł

Obsługa inwestorów

Inżynier kontraktu

i nadzór inwestorski

Opracowanie koncepcji projektowych

i programów funkcjonalno-użytkowych

Przygotowanie dokumentów o zwolnienia strefowe