Inżynier Kontraktu

i nadzór inwestorski

Realizacja dużych projektów inwestycyjnych jest bardziej skomplikowana, kosztowna oraz obarczona dużym ryzykiem. Kluczową rolę i powodzenie w realizacji inwestycji stanowi odpowiednia kadra pod kierownictwem Inżyniera Kontraktu, który zarządza realizacją inwestycji w obszarze prawnym, administracyjnym, finansowym i inżynieryjnym. Realizując inwestycje, prowadzimy na budowie pełnobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. Jesteśmy przedstawicielem Zamawiającego na budowie i wspieramy go we wszystkich działaniach. Realizacją inwestycji w naszej firmie zajmuje się powołany u nas w firmie dział realizacji projektów inwestycyjnych.

Zakres usług:

 • weryfikacja dokumentacji projektowej
 • optymalizacja kosztów inwestycji
 • przygotowanie procedur przetargowych na wybór Wykonawcy robót
 • udział w negocjacjach w wykonawcami robót
 • przygotowanie procedur zarządzania kontraktem
 • przekazanie placu budowy
 • kontrola i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • zarządzanie procesem budowy
 • prowadzenie rad budów
 • wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji
 • nadzór inwestorski we wszystkich branżach
 • weryfikacja robót dodatkowych
 • akceptacja podwykonawców
 • rozliczenie końcowe inwestycji
 • udział w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Usługi nadzoru inwestorskiego

Nadzór nad budową odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności Prawa budowlanego. Zatrudniamy na stałe doświadczoną kadrę inżynierów budownictwa w branżach:

architektonicznej

konstrukcyjno – budowlanej

sanitarnej

elektrycznej

drogowej

hydrotechnicznej

Posiadamy duże doświadczenie  w realizacji inwestycji jako Inżynier Kontraktu m.in. przy takich projektach jak Centrum Dialogu Przełomy na Placu Solidarności w Szczecinie, budowa hali widowiskowo sportowej im. Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach, Centrum kulturalno-rozrywkowe Nowy Browar Szczecin czy aktualnie realizowana inwestycje Budowa Przystani Morskiej w Wolinie i przebudowa 8 tys m2 ośrodka wczasowego w Dźwirzynie na czterogwiazdkowy hotel i apartamenty.

Nasze doświadczenie

w liczbach

303

zrealizowanych projektów

756071931

łączna wartość dofinansowań

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i uzyskaj informację o możliwych opcjach dofinansowania Twojego projektu ze środków unijnych

Nasza oferta

sprawdź pozostałe obszary działalności

Przygotowanie wniosków unijnych, analiz, studiów wykonalności

Zarządzanie projektami - rozliczenie środków unijnych

Usługi doradcze i szkoleniowe dofinansowane ze środków unijnych

Finansowanie projektów z innych źródeł

Obsługa inwestorów

Inżynier kontraktu i nadzór inwestorski

Opracowanie koncepcji projektowych i programów funcjonalno-użytkowych

Dofinansowanie unijne dla firm produkcyjnych