Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Inżynier kontraktu i nadzór inwestorski

Inżynier Kontraktu i nadzór inwestorski

Firma Najda Consulting świadczy usługi zawiązane z zarządzaniem budowami i prowadzeniem nadzoru inwestorskiego . Dzięki zatrudnionym inżynierom posiadającym odpowiednie certyfikaty jesteśmy uznanym w tym zakresie partnerem. Indywidualne podejście, duże zaangażowanie i elastyczność sprawiają, że jesteśmy postrzegani na rynku jako partner, który efektywnie pomaga klientom w odnoszeniu największych sukcesów.

Posiadane doświadczenie, wypracowane praktyki i narzędzia pozwalają nam świadczyć następujący zakres usług:

opracowanie koncepcji architektonicznych wraz ze wstępnymi szacunkowymi kosztorysami

opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa

optymalizacje kosztów inwestycji

udział w negocjacjach w wykonawcami robót

przekazanie placu budowy

zarządzanie procesem budowy

wprowadzanie zmian w trakcie realizacji inwestycji

przygotowanie procedur przetargowych i zapytań ofertowych na wybór Wykonawców robót i dostawców urządzeń

przygotowanie procedur zarządzania kontraktem

kontrola i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego

prowadzenie rad budów

nadzór inwestorski we wszystkich branżach

udział w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie

rozliczenie końcowe inwestycji

Usługi Inżyniera Kontraktu i nadzoru inwestorskiego

Najda Consulting od 2014 roku świadczy usługi Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego. Z sukcesem zarządzaliśmy i zarządzamy projektami o dużym stopniu złożoności. Prowadzimy jako Inżynier Kontraktu różne typy projektów i odpowiadamy za wszystkie etapy ich realizacji. W naszym Dziale Realizacji Projektów Inwestycyjnych zatrudniamy na stałe doświadczoną kadrę inżynierów budownictwa w branżach:

konstrukcyjno-budowlanej

drogowej

instalacji wentylacji i klimatyzacji

instalacji wod-kan

instalacji gazowej

instalacji elektroenergetycznej

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem pozwala na świadczenie następujących usług:

  • nadzór budowlany,
  • opracowanie wszystkich niezbędnych procedur wyboru wykonawców zgodnych z zasadą konkurencyjności,
  • zarządzanie kontraktem,
  • prowadzenie rad budów,
  • weryfikacja i opiniowanie dokumentów związanych z realizacją robót budowlanych,
  • weryfikacja robót dodatkowych,
  • akceptacja podwykonawców oraz dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia interesów naszych klientów. 

Firma Najda Consulting sp. z o.o. sp.k coraz częściej jest zauważana na rynku budowlanym jako Inżynier Kontraktu. Doświadczenie  w realizacji inwestycji jako Inżynier Kontraktu m.in. przy takich projektach jak Centrum Dialogu Przełomy na Placu Solidarności w Szczecinie, budowa hali widowiskowo sportowej im. Andrzeja Grubby w Międzyzdrojach, Centrum kulturalno-rozrywkowe Nowy Browar Szczecin czy aktualnie realizowana inwestycje budowy nowej siedziby jednostek organizacyjnych Enea Operator sp. z o.o w Stargardzie i przebudowy 8 tys m2 ośrodka wczasowego w Dźwirzynie na hotel i apartamenty