Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji   Dwa lata trwała przebudowa oczyszczani ścieków w m. Bienice – gmina Dobra Nowogardzka. W ramach zrealizowanego projektu pn..: „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice – gmina Dobra”, firma Najda Consulting Sp. z o.o. Sp. k. pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu wraz nadzorem inwestorskim.

   


  Całkowita wartość projektu:  7 155 537,40

  Zakres projektu:

  Przedmiotem projektu była przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Bienice.

   

  Zadania zaplanowane i realizowane w projekcie:

   

  1. Roboty budowlane:
   • roboty rozbiórkowe
   • bioreaktor
   • stacja zlewcza ścieków dowożonych
   • zbiornik retencyjny
   • sitopiaskownik
   • stacja odwadniania i granulacji osadu
   • osadnik wtórny
   • przepompownia ścieków
   • urządzenia technologiczne
   • układ sterowania technologia AKPiA
   • zagospodarowanie terenu, drogi place
  1. Zarządzanie projektem:
   • usługi Inżyniera Kontraktu

  Źródło finansowania projektu

   

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.


   

  Zakres zadań jaki został powierzony firmie Najda Consulting

   

  Do obowiązków naszej firmy w ramach pełnionej funkcji Inżyniera Kontraktu należało:
  • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branżach, tj. konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych oraz elektrycznej,
  • Bieżąca kontrola postępu wykonywanych robót poprzez m.in. sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności ich realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
  • Dokonywanie odbiorów robót budowlanych, w tym odbioru końcowego oraz sprawdzenia i weryfikacji poprawności i kompletności dokumentów odbiorowych,
  • Oddanie inwestycji do użytkowania.

   


  Przeczytaj także:

  Nasza oferta na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  https://najdaconsulting.pl/oferta/inzynier-kontraktu-i-nadzor-inwestorski/

  Nasza oferta na rozliczanie projektów https://najdaconsulting.pl/oferta/zarzadzanie-projektami/


   

  Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami w trakcie realizacji projektu

  Zdjęcia z budowy

  Efekt końcowy

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting