Pozyskanie dofinansowania to dopiero początek drogi

Oferujemy rozliczenie przyznanych środków oraz zarządzanie każdym etapem realizacji projektu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowaliśmy kompleksową ofertę w zakresie rozliczenia przyznanego dofinansowania unijnego oraz usługę zarządzania projektem. Zarządzamy projektem od momentu przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie aż do otrzymania ostatniej płatności i kontroli projektu. Realizujemy projekty, zgodnie z udzieloną naszej firmie międzynarodową certyfikacją zarządzania projektami PRINCE 2. Wszystkie te działania realizuje nasz dział rozliczeń projektów.

W ramach rozliczania dotacji oferujemy:

  • przygotowanie i wdrożenie procedur na potrzeby realizacji projektu
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zwarcia umowy
  • opracowanie procedur przetargowych zgodnie z ustawą PZP
  • opracowanie zapytań ofertowych zgodnie z zasadami konkurencyjności
  • weryfikację prawidłowości ponoszonych wydatków w projekcie
  • przygotowanie wniosków o płatność
  • przygotowanie wniosków o zaliczki
  • weryfikacja wskaźników produktu i rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej
  • wsparcie w przygotowaniu do kontroli projektu
  • wsparcie w przygotowaniu korespondencji z odpowiednimi instytucjami

Nasze doświadczenie

w liczbach

303

zrealizowanych projektów

756071931

łączna wartość dofinansowań

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i uzyskaj informację o możliwych opcjach dofinansowania Twojego projektu ze środków unijnych

Nasza oferta

sprawdź pozostałe obszary działalności

Przygotowanie wniosków unijnych, analiz, studiów wykonalności

Zarządzanie projektami - rozliczenie środków unijnych

Usługi doradcze i szkoleniowe dofinansowane ze środków unijnych

Finansowanie projektów z innych źródeł

Obsługa inwestorów

Inżynier kontraktu i nadzór inwestorski

Opracowanie koncepcji projektowych i programów funcjonalno-użytkowych

Dofinansowanie unijne dla firm produkcyjnych