Doradztwo i szkolenia na najwyższym poziomie

Doradztwo i szkolenia to proces, którego realizację rozpoczynamy od badania Państwa potrzeb i oczekiwań. Dzięki dobrze przeprowadzonemu rozpoznaniu oraz zdefiniowaniu kluczowych potrzeb, zrealizujemy te usługi zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Posiadamy doświadczenie, wiedzę i umiejętności, jak organizować doradztwo i szkolenia na najwyższym poziomie. W połączeniu z fachową i praktyczną wiedzą naszych trenerów, gwarantujemy, że uczestnictwo w naszych szkoleniach spełni Państwa indywidualne potrzeby i wymagania.

Usługi doradcze i szkoleniowe

dofinansowane ze środków unijnych

Oferta firmy Najda Consulting w tym zakresie obejmuje:

 • przeprowadzenie diagnozy potrzeb usług doradczych i szkoleniowych
 • przygotowanie programu szkoleniowego
 • przygotowanie programu usługi doradczej
 • opracowanie wniosku aplikacyjnego
 • zarządzanie wszystkimi niezbędnymi procedurami niezbędnymi do wdrożenia usługi doradczej lub szkoleniowej

Doświadczenie

które procentuje

W perspektywie unijnej 2007-2013 wdrażaliśmy dla naszych partnerów projekty doradcze i szkoleniowe. Zrealizowaliśmy z dużym sukcesem dwa specjalnie dedykowane projekty:

4×4 bzines

Szkolenia dla przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego, przygotowujące do skorzystania z pionierskiego w Polsce instrumentu finansowego Jessica.

Nie Łykaj Jak Pelikan

Projekt z branży finansowej podczas którego przedsiębiorcy zdobywali wiedzę w zakresie finansów i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jak nie zostać w przyszłości przysłowiowym „Pelikanem”.

Zrealizowaliśmy również innowacyjny projekt pn.: „Od Stażysty do Specjalisty” w partnerstwie z firmą Bilifinger Mars Offshore sp. z o.o dla województwa zachodniopomorskiego w wysokości 2 mln zł. Projekt dofinansowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i polegał na rekrutacji 180 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, doradztwie, szkoleniach a następnie odbyciu 3-miesięcznego płatnego stażu w fabryce. Projekt zakładał przygotowanie jego uczestników do wykonywania pracy w utrzymaniu ruchu na hali produkcyjne, operatorzy suwnic, transporterów oraz zawodzie spawaczy, monterów konstrukcji stalowych, szlifierzy i ślusarzy.

Zrealizowane szkolenia

Tematyka organizowanych przez naszą firmę szkoleń jest bardzo szeroka. W 2019 roku zorganizowaliśmy m.in. następujące projekty szkoleniowe

Bohun Delikatesy mięsne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działalność: produkcja i sprzedaż wędlin
Liczba godzin usług doradczych : 672

Usługa doradcza z zakresu:

 • obsługi sprzętu komputerowego
 • obiegu i archiwizacji dokumentów papierowych
 • ochrony danych osobowych.
 • dodatkowo przeprowadzono szkolenia związane ze wzrostem efektywności sprzedaży:
  • asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami
  • psychologia sprzedaży

Firma Budowlana Szubert sp. z o.o.

Działalność: minibrowar i gastronomia
Liczba godzin usług doradczych: 8
Usługa doradcza: Nabycie umiejętności wysokiej jakości obsługi w obiektach gastronomicznych

Cezary Mazur „Hydro - Flex”

Działalność: hydraulika siłowa, węże hydrauliczne
Liczba godzin doradczych: 50
Usługa doradcza: Nabycie kompetencji przez kadrę kierowniczą oraz pracowników do przygotowania i wdrożenia planu rozwoju w firmie.

Flash Butrym Sp. J.

Działalność: produkcja oświetlenia scenicznego
Liczba godzin usługi doradczej: 144
Usługa doradcza dla pracowników i kadry zarządzającej z zakresu projektowania i optymalizacji produkcji zasilaczy PFC o mocy do 90W w scenicznych urządzeniach oświetleniowych.

„Polbit” Bartosz Polender

Działalność: komputerowa
Liczba godzin usługi doradczej: 52

Cykl szkoleń:

 • nabycie kompetencji przez kadrę kierowniczą oraz pracowników do przygotowania i wdrożenia planu w firmie.
 • usługa doradcza z zakresu efektywnej współpracy oraz przezwyciężania dysfunkcji zespołowych
 • wyznaczanie celów i priorytetów w budowaniu efektywności organizacji
 • doradztwo w zakresie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w innowacyjnej firmie
 • zrównoważona firma – zarządzanie logistyką magazynową
 • e- sport w działaniach marketingowych

Wonar Hieronim Łangowski

Działalność: minibrowar i restauracja
Liczba godzin usługi doradczej: 80
Usługa doradcza: Budowanie strategii marketingowej w oparciu o Facebook Marketing z wykorzystaniem Driving Data Marketing.

Hotel i Restauracja „Aurora” sp. z o.o.

Działalność: hotelowa
Liczba godzin usługi doradczej: 180
Branżowa usługa doradcza: Zarządzanie działalnością operacyjną obiektu hotelowego

„Klif” Agnieszka Jesionka

Działalność: pralnicza
Liczba godzin usługi doradczej: 104
Usługa doradcza dla pracowników i kadry zarządzającej z zakresu pralnictwa na wyspecjalizowanych urządzeniach pralniczych.
Usługa doradcza dla pracowników i kadry zarządzającej zakresu zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem – zakładem pralniczym.

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i uzyskaj informację o możliwych opcjach dofinansowania Twojego projektu ze środków unijnych

Nasza oferta

sprawdź pozostałe obszary działalności

Przygotowanie wniosków unijnych, analiz, studiów wykonalności

Zarządzanie projektami - rozliczenie środków unijnych

Usługi doradcze i szkoleniowe dofinansowane ze środków unijnych

Finansowanie projektów z innych źródeł

Obsługa inwestorów

Inżynier kontraktu i nadzór inwestorski

Opracowanie koncepcji projektowych i programów funcjonalno-użytkowych

Dofinansowanie unijne dla firm produkcyjnych