Od pomysłu do realizacji

Najważniejsze jest opracowanie odpowiedniej strategii wykorzystania środków unijnych. Opracowanie konkretnych działań poprzedzone jest z naszej strony analizą planów inwestycyjnych podmiotu, który się do nas zgłasza. Wyniki naszej pracy stanowią wskazanie z jakich programów unijnych można sfinansować planowane inwestycje oraz kiedy należy przygotować się o aplikowanie o dotacje. Podejmujemy się przygotowania tylko tych projektów które mają największe szanse na otrzymanie dofinansowania. Projekty opracowywane są w naszym dziale doradztwa unijnego krajowego.

Opracowujemy

następujące dokumenty

wnioski o dofinansowanie
biznes plany
studia wykonalności
analizy finansowe

Jak pracujemy?

  • analizujemy potrzeby inwestycyjne
  • weryfikujemy możliwości pozyskania dofinansowania unijnego
  • doradzamy w zakresie doboru optymalnego programu unijnego
  • rekomendujemy odpowiednie rozwiązania wraz ze wskazaniem terminu naboru wniosków
  • przedstawiamy ofertę współpracy
  • podpisujemy umowę na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – opracowanie wniosku, biznes planu, studium wykonalności, analizy finansowej
  • pomagamy w uzyskaniu opinii o innowacyjności w ramach nawiązanej współpracy z jednostkami naukowymi
  • udzielamy pełnego wsparcia przy procesie oceny wniosku

Nasze doświadczenie

w liczbach

303

zrealizowanych projektów

756071931

łączna wartość dofinansowań

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i uzyskaj informację o możliwych opcjach dofinansowania Twojego projektu ze środków unijnych

Nasza oferta

sprawdź pozostałe obszary działalności

Przygotowanie wniosków unijnych, analiz, studiów wykonalności

Zarządzanie projektami - rozliczenie środków unijnych

Usługi doradcze i szkoleniowe dofinansowane ze środków unijnych

Finansowanie projektów z innych źródeł

Obsługa inwestorów

Inżynier kontraktu i nadzór inwestorski

Opracowanie koncepcji projektowych i programów funcjonalno-użytkowych

Dofinansowanie unijne dla firm produkcyjnych