Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Ministerstwo zdrowia opublikowało listę projektów, które zostały skierowane do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej XI REACT – EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup  wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

   


  Link do listy rankingowej: https://zdrowie.gov.pl/nabor-838-wsparcie_dla_panstwowej_inspekcji.html


   

  Projekty dwóch podmiotów, zgłoszone do dofinansowania przy współpracy z Najda Consulting przy opracowaniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, tj. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, otrzymały 100% dofinansowania i będą realizowały następujące inwestycje:

   

  Projekt Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

   

  WSSE w Szczecinie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez wsparcie infrastrukturalne oraz zakup niezbędnego doposażenia”. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych polegających na modernizacji zabytkowego muru, modernizacji pomieszczeń laboratorium epidemiologii wraz z modernizacją klimatyzacji kanałowej, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, budowę stali multimedialnej na potrzeby szkoleń i zarządzania kryzysowego (budynek A), a także modernizację pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych (budynek B). Ponadto w projekcie zaplanowano zakup 23 szt. wyposażenia informatycznego oraz zakup 45 szt. nowoczesnej aparatury diagnostyczno-laboratoryjnej dla trzech oddziałów WSSE w Szczecinie: w Kamieniu Pomorskim, w Koszalinie i w Szczecinie.

  Całkowita wartość projektu wynosi 7 217 900,00 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie to 7 216 900,00 zł.

   

  Projekt Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku

   

  WSSE w Gdańsku otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wsparcie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie niezbędnego doposażenia i wykonania prac budowlanych”. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowano przeprowadzenie robót budowlanych polegających na poprawie funkcjonalności i skuteczności działania budynków nr 1, 3 i 4 WSSE w Gdańsku (zakres prac to m.in. wymiana stolarki, grzejników, remont klatki, modernizacja c.o., renowacja elewacji, remont wentylacji, wymiana posadzek, malowanie pomieszczeń, montaż systemu ppoż). Ponadto w projekcie zaplanowano wymianę wyeksploatowanej specjalistycznej aparatury badawczej i doposażenie laboratoriów w 24 szt. nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-laboratoryjnego.

  Całkowita wartość projektu wynosi 6 220 400,00 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie to 6 219 400,00 zł.

   

  Cel projektów

  Głównym celem planowanej do realizacji inwestycji jest wzmocnienie odporności infrastruktury ochrony zdrowia na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego w zakresie diagnostyki, leczenia i zapobiegania występowania chorób zakaźnych, a także w kontekście wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz skutkami zdrowotnymi i społecznymi.


  https://najdaconsulting.pl/oferta/przygotowanie-wnioskow-unijnych/ – poznaj naszą ofertę i zdobądź dofinansowanie dla siebie


  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting