Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Zaglądamy do Runowa Pomorskiego (zachodniopomorskie), gdzie trwa montaż technologii kogeneracji elektrociepłowni o mocy 4.5 MW związanej z rozbudową zakładu produkcji biomasy. Na przełomie kwietnia i maja wykonawca dostarczył na budowę technologię kogeneracji ORC elektrociepłowni o mocy 4.5 MW. W poniższym projekcie pełnimy funkcję Inżyniera Kontraktu.

   


  Przeczytaj o naszej roli w projekcie:

  https://najdaconsulting.pl/najda-consulting-inzynierem-kontraktu-przy-budowie-elektrocieplowni-opalanej-biomasa-o-mocy-45-mw/


   

  Aktualnie trwają prace montażowe układów technologicznych, poszczególnych zbiorników będących w ciągu technologicznym, podajników oraz paleniska. Kolejnymi etapami w realizacji tej części inwestycji będzie zabudowa ciągów technologicznych konstrukcją stalową a następnie płytą warstwową i wykonanie prac wykończeniowych wraz z uruchomieniem produkcji ciepła i prądu.

   

  Opis projektu : Budowa elektrociepłowni o mocy 4.5 MW

   

  Realizowana inwestycja zakłada uruchomienie instalacji produkującej energię elektryczną o mocy 1.5 MW i produkcji energii cieplnej o mocy 4.5 MW w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii. Jednym z czynników decydujących o realizacji przedsięwzięcia jest konieczność zapewnienia energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby funkcjonującego zakładu produkcyjnego, a zarazem uniezależnienie się od lokalnych dostawców energii. Realizacja projektu zapewni konkurencyjne źródło energii dla prowadzonej działalności, co w efekcie zmniejszy zapotrzebowanie na energię z zewnątrz, przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego.

  Opis projektu : Rozbudowa zakładu produkcyjnego

   

  Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa zakładu peletu drzewnego o nową linię do produkcji peletu wraz z infrastrukturą techniczną.

  Zakres prac obejmuje:

  • budowę hali produkcji peletu
  • budowę hali pakowania peletu
  • budowę wiaty magazynowej
  • budowę suszarni i silosów
  • wykonanie instalacji sanitarnych
  • wykonanie instalacji elektrycznych
  • budowę dróg wewnętrznych i parkingów
  • dostawę i montaż technologii

   

  Zakres świadczonych usług Inżyniera Kontraktu

   

  W ramach świadczonych usług Inżyniera Kontraktu, Najda Consulting sp. z o.o. sp.k zarządza procesem realizacji inwestycji oraz wykonuje nadzór inwestorski w branżach:

  • konstrukcyjno – budowlanej
  • instalacji sanitarnych
  • instalacji elektrycznych
  • drogowej

  Ponadto Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za:

  • przekazanie placu budowy
  • opiniowanie projektów wykonawczych
  • akceptację zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym
  • prowadzenie rad budów
  • wsparcie w realizacji umowy z wykonawcą robót
  • dokonywanie odbiorów częściowych
  • dokonanie odbioru końcowego

  Skład zespołu Inżyniera Kontraktu :

  1. Kierownik Projektu
  2. Z-ca Kierownika Projektu
  3. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno– budowlanej
  4. Inspektor nadzoru branży elektrycznej
  5. Inspektor branży sanitarnej
  6. Inspektor branży drogowej

  Termin realizacji : Od czerwca 2022 do grudnia 2023r


  Dofinansowanie unijne na realizację projektu

  Projekt pn. “Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą w Runowie Pomorskim” otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.


   

  Poznaj naszą ofertę na zarządzanie projektami oraz inżyniera kontraktu:

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting