Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W dniu 22 marca 2023r., wspólnie z Inwestorem odebraliśmy nowo wybudowany  budynek wraz z infrastrukturą nowej siedziby jednostek organizacyjnych Enei Operator, w tym nowej siedziby Rejonu Dystrybucji Stargard i Posterunku Energetycznego dla Miasta Stargard. Firma Najda Consulting sp. z o.o. sp. k pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu przy realizacji tej inwestycji.

   

   

  Chciałbym podziękować przedstawicielom Inwestora Spółki Enea Operator, Wykonawcy robót, Projektantom  oraz Inspektorom Nadzoru za zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę przy realizacji tej inwestycji. Bardzo wysoki poziom współpracy pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego pozwolił na sprawną realizację budowy oraz terminowe zakończenie inwestycji – powiedział Andrzej Najda – Prezes Zarządu Najda Consulting sp. z o.o. sp.k

   

  Zakres robót jaki został wykonany

   

  Zakres robót jaki został zrealizowany obejmował budowę pod klucz nowej siedziby jednostek organizacyjnych Enei Operator w Stargardzie wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach inwestycji zostały wykonane:

  • budynek biurowo-socjalny wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami
  • budynki pomocnicze wraz z niezbędnymi instalacjami przyłączami
  • zagospodarowanie terenu działek w zakresie dróg, placów manewrowych, miejsc parkingowych, chodników, terenów zielonych itp.
  • wykonanie niezbędnych przyłączy – w tym w szczególności przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,   elektroenergetycznego, technicznego, oświetlenia terenu wraz z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej
  • wykonanie niezbędnych instalacji – w tym w szczególności instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, CO,  elektroenergetycznej, technicznej, wentylacji i klimatyzacji, oświetlenia, przeciwpożarowej, niskoprądowych itp.
  • stacje do ładowania samochodów i rowerów elektrycznych

  W nowo wybudowanych budynkach mieścić się będą:

  • pomieszczenia biurowe administracji Enei Operator
  • Regionalna Dyspozycja Mocy wraz z zapleczem biurowym i technicznym
  • pomieszczenia techniczne, magazynowe, socjalne i sanitarne
  • pomieszczenia posterunku energetycznego
  • pomieszczenia służb technicznych

  Termin realizacji: Termin realizacji inwestycji od grudzień 2021r do marca 2023 roku.

   

  Funkcje pełnione przez Najda Consulting w projekcie

   

  W oparciu o powyższy zakres robót firma Najda Consulting sp z o.o. sp. k, pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu. W ramach świadczonych usług pełniliśmy nadzór inwestorski zgodnie z prawem budowlanym w następujących branżach:

  –  konstrukcyjno– budowlanej

  – instalacji sanitarnych

  – instalacji elektrycznych i niskich prądów

  Do naszych zadań należało również zatwierdzanie wniosków materiałowych, opiniowanie projektów technicznych, odbiór robót, kontrola prac zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

  Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud sp. z o.o. ze Szczecina w szesnaście miesięcy wybudował całość infrastruktury oraz uzyskał pozwolenie na użytkowanie obiektu.

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć nowo wybudowanego obiektu.

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych