Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W czerwcu 2022r Najda Consulting sp. z o.o. sp.k podpisała umowę z Biomasa Partner Group sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu inwestycji związanej z budową elektrociepłowni przy zakładzie produkcyjnym w Runowie Pomorskim, powiat łobeski. Wartość inwestycji wyniesie 35 mln zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w grudniu 2023 roku.

   


  Opis projektu

  Realizowana inwestycja zakłada uruchomienie instalacji produkującej energię elektryczną o mocy 1.5 MW i produkcji energii cieplnej o mocy 4.5 MW w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii. Jednym z czynników decydujących o realizacji przedsięwzięcia jest konieczność zapewnienia energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby funkcjonującego zakładu produkcyjnego, a zarazem uniezależnienie się od lokalnych dostawców energii. Realizacja projektu zapewni konkurencyjne źródło energii dla prowadzonej działalności, co w efekcie zmniejszy zapotrzebowanie na energię z zewnątrz, przyczyniając się do poprawy środowiska naturalnego.


  Zakres prac przy budowie elektrociepłowni

  Zakres prac obejmuje:

  • budowę hali elektrociepłowni,
  • wykonanie instalacji sanitarnych,
  • wykonanie instalacji elektrycznych,
  • budowę dróg wewnętrznych i parkingów,
  • dostawę i montaż technologii elektrociepłowni.

  Zakres usług świadczonych usług Inżyniera Kontraktu

  W szczególności Inżynier Kontraktu będzie zarządzał procesem realizacji inwestycji oraz wykonywał nadzór inwestorski w branżach:

  • konstrukcyjno – budowlanej,
  • instalacji sanitarnych,
  • instalacji elektrycznych,
  • drogowej.
  Ponadto Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za:
  • przekazanie placu budowy,
  • opiniowanie projektów wykonawczych,
  • akceptację zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
  • prowadzenie rad budów,
  • wsparcie w realizacji umowy z wykonawcą robót,
  • dokonywanie odbiorów częściowych,
  • dokonanie odbioru końcowego.

  Skład zespołu Inżyniera Kontraktu :

  • Kierownik Projektu
  • Z-ca Kierownika Projektu
  • Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno– budowlanej
  • Inspektor nadzoru branży elektrycznej
  • Inspektor branży sanitarnej
  • Inspektor branży drogowej

  Termin realizacji : Od czerwca 2022 do grudnia 2023r

   

   

  Dofinansowanie unijne na realizację projektu

  Projekt pn. “Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą w Runowie Pomorskim” otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

   


  Poznaj naszą ofertę na zarządzanie projektami oraz inżyniera kontraktu:

   

   https://najdaconsulting.pl/oferta/zarzadzanie-projektami/

  https://najdaconsulting.pl/oferta/inzynier-kontraktu-i-nadzor-inwestorski/


  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting