Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Firma Najda Consulting sp. z o.o. s.k. przygotowała dla gminy Wolin koncepcję zagospodarowania obszaru plaży miejskiej wraz z terenami przyległymi. Koncepcja ta posłuży do pozyskania przez gminę dotacji unijnych na realizację inwestycji.

  Koncepcja projektowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych plaży miejskiej w Wolinie

  Stan istniejący

  Teren inwestycji znajduje się w Wolinie przy ul. Słowiańskiej w miejscu tzw. plaży miejskiej, która zlokalizowana jest wzdłuż brzegu Dźwiny. Obecnie teren użytkują okoliczni mieszkańcy, wędkarze. Na terenie inwestycji znajduje się wiata rekreacyjna, dwa stałe pomosty z pokładem drewnianym, oraz urządzenia rekreacyjne i elementy małej architektury. Wszystkie te elementy są w znacznym stopniu zniszczone.

  Teren nie jest ogrodzony, wjazd odbywa się od strony ulicy Słowiańskiej.

  Koncepcja projektowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych plaży miejskiej w Wolinie

  Projekt koncepcyjny

  Głównym założeniem projektu jest uporządkowanie terenów i ich rewitalizacja do pierwotnej funkcji plaży miejskiej wraz z funkcjami towarzyszącymi – dopełniającymi. Projektowane jest nowe zagospodarowanie układu komunikacyjnego: ciągów kołowo-pieszych, dojść i zejście na pomosty. Głównym punktem założenia urbanistycznego jest molo w formie okręgu z towarzyszącą infrastrukturą oraz pomost widokowy, pomost rekreacyjny z sauną, taras przed budynkiem wielofunkcyjnym. Celem koncepcji jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla użytkowników, a przede wszystkim zapewnienie dostępu do wody i docelowo stworzenie kąpieliska – głównie dla lokalnych mieszkańców. W związku z powyższym na terenie przewiduje się rewitalizację obszaru plaży z zastosowaniem siedzisk terenowych, oraz rewitalizację terenów rekreacyjnych z zastosowaniem placów tematycznych dedykowanych różnym grupom wiekowym:

  • dzieci – plac zabaw,
  • młodzież – park wspinaczkowy,
  • dorośli – siłownia plenerowa.

  Koncepcja projektowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych plaży miejskiej w Wolinie

  Program użytkowy – szczegóły

  Program użytkowy został podzielony na dwie strefy funkcjonalne:

  • strefa rekreacji biernej:

  – strefa relaksacyjna – pomost widokowy

  – terenowe siedziska

  – polana rekreacyjno – piknikowa

  – pomost spacerowo – widokowy

  – miejsca wypoczynku, tarasy rekreacyjno – edukacyjne

  – sezonowa strefa wypoczynkowa z wiszącymi hamakami i siedziskami

  – sauna z otwarciem widokowym na rzekę

  • strefa rekreacji czynnej:

  – kajaki, rowery wodne

  – siłownia plenerowa

  – plac zabaw dla dzieci

  – park linowy

  · strefa plażowa

  – plaża miejska

  – taras przed budynkiem wielofunkcyjnym

  · strefa cieków wodnych.

  Koncepcja projektowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych plaży miejskiej w Wolinie

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych