Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Szkolenie wewnętrzne na temat zamówień publicznych w ujęciu praktycznym

31 maja 2019 r. odbyło się wewnętrzne szkolenie – po raz pierwszy w naszej nowej siedzibie (szczegóły na ten temat wkrótce!) Podnosiliśmy kwalifikacje na temat zamówień publicznych w ujęciu praktycznym.
Szczególnie cenne okazało się potraktowanie tego tematu z uwzględnieniem zasady konkurencyjności z którą na co dzień mamy do czynienia zarządzając projektami naszych klientów. Nabyte przez nas kompetencje w tym zakresie z pewnością pomogą naszym klientom w skutecznym rozliczeniu przyznanego dofinansowania oraz osiąganiu biznesowych celów.

Naszym trenerem jest jeden z najlepszych ekspertów w kraju – Andrzej Łukaszewicz. Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych i sektorze przedsiębiorstw. Wykładowca akademicki, autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski