Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Przygotowanie dokumentacji unijnej

Dobrze przygotowany wniosek o dofinansowanie unijne to podstawowy warunek przy ubieganiu się o dotację. Przygotowanie takiego wniosku jest poprzedzone z naszej strony kompleksową analizą projektu. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie przeanalizować Państwa projekt i jego szanse na dofinansowanie unijne.

Etapy, które opracowujemy dla każdego nowego projektu:

  • weryfikacja możliwości szans na pozyskanie dofinansowania unijnego
  • doradztwo w zakresie doboru optymalnego programu unijnego do sfinansowania inwestycji
  • rekomendacja odpowiedniego rozwiązania wraz ze wskazaniem naborów wniosków oraz szans na otrzymanie dofinansowania wsparcia
  • przedstawienie oferty współpracy
  • podpisanie umowy na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – opracowanie wniosków, biznes planów, studiów wykonalności, pomoc w uzyskaniu opinii o innowacyjności w ramach nawiązanej współpracy z jednostkami naukowymi i niezbędnych załączników do wniosku
  • pełne wsparcie przy procesie oceny wniosku przez Instytucje Pośredniczące

Dokumenty wskazane w naszej ofercie przygotowujemy dla sektora przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski dotyczące dofinansowania unijnego po przeprowadzonej analizie

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy projektu przedstawiamy jej wyniki oraz rekomendujemy odpowiednie rozwiązanie. Klient informowany jest na co należy zwrócić uwagę w celu maksymalizacji szans na sukces projektu. Dzięki bieżącemu monitoringowi zmieniających się często wytycznych i priorytetów programów jesteśmy w stanie szybko wskazać, w jaki sposób przygotować projekt, by spełniał on wszystkie wymogi formalne i by zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji.

Poznaj zasadę, której jesteśmy wierni od początku powstania firmy

Często po przeprowadzeniu wstępnej analizy okazuje się, że projekt niestety nie ma szans na uzyskanie wsparcia unijnego, wówczas informujemy o tym naszych klientów. Bardzo wielu klientów właśnie za to nas ceni i po niedługim czasie wracają do nas z nowym pomysłem na realizację projektu. Wieloletnia praktyka nauczyła nas jednej zasady:

Nie jest sztuką przygotować projekt unijny, który nie ma szans na uzyskanie wsparcia!

Najważniejsze jest przygotować tak projekt merytorycznie, żeby był jednym z najlepszych a wówczas pozytywny wynik oceny projektu świadczy bezspornie że jesteśmy skuteczną firmą doradczą!                                         

Zobacz nasze projekty, które otrzymały dotacje: Opis projektów, które otrzymały dofinansowania unijne