Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Przygotowanie wniosków unijnych, analiz, studiów wykonalności

Przygotowanie dokumentacji unijnej

Dobrze przygotowany wniosek o dofinansowanie unijne to podstawowy warunek przy ubieganiu się o dotację. Skuteczny wniosek, który zmaksymalizuje szanse na uzyskanie dofinansowania powstaje jako efekt pracy naszych ekspertów z klientem. Przygotowanie takiego wniosku jest poprzedzone z naszej strony kompleksową analizą projektu a także zrozumieniem potrzeb i oczekiwań potencjalnego beneficjenta Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie przeanalizować Państwa projekt i jego realne szanse na dofinansowanie unijne.

Etapy, które opracowujemy dla każdego nowego projektu:

1

zrozumienie potrzeb inwestycyjnych klienta

2

weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania unijnego

3

doradztwo w zakresie doboru optymalnego programu unijnego do sfinansowania inwestycji

4

rekomendacja odpowiedniego rozwiązania wraz ze wskazaniem naborów wniosków

5

przedstawienie oferty współpracy oraz uregulowanie zasad pracy nad projektem

6

podpisanie umowy na przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych załączników do wniosku

7

pełne wsparcie przy procesie oceny wniosku przez Instytucje Pośredniczące

Wyżej opisaną pełną obsługę procesu aplikacyjnego – od konsultacji i analizy projektu po rekomendacje odpowiedniego konkursu i przygotowanie i złożenie dokumentacji przygotowujemy dla sektora przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Co otrzymuje klient po przeprowadzonej analizie dotyczącej dofinansowania unijnego?

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy projektu przedstawiamy jej wyniki oraz rekomendujemy odpowiednie rozwiązanie. Klient informowany jest na co należy zwrócić uwagę w celu maksymalizacji szans na sukces projektu. Proponujemy zakres inwestycji i przedstawiamy kluczowe wskaźniki, które pomogą zoptymalizować uzyskanie dofinansowania unijnego. Jednocześnie dzięki bieżącemu monitoringowi zmieniających się często wytycznych i priorytetów programów jesteśmy w stanie szybko wskazać, w jaki sposób zmodyfikować projekt, by spełniał wszystkie wymogi formalne w celu intensyfikacji szans na pozyskanie środków unijnych.

Poznaj zasadę, której jesteśmy wierni od początku powstania firmy

Często po przeprowadzeniu wstępnej analizy okazuje się, że projekt niestety nie ma szans na uzyskanie wsparcia unijnego, wówczas informujemy o tym naszych klientów. Bardzo wielu klientów właśnie za to nas ceni i po niedługim czasie wracają do nas z nowym pomysłem na realizację projektu. Wieloletnia praktyka nauczyła nas jednej zasady:

Nie jest sztuką przygotować projekt unijny, który nie ma szans na uzyskanie wsparcia!

Najważniejsze jest przygotowanie merytoryczne projektu w taki sposób, żeby był jednym z najlepszych – a wówczas pozytywny wynik oceny wniosku świadczy bezspornie, że jesteśmy najskuteczniejszą firmą doradczą w naszym regionie!

Efektywna współpraca z klientem

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaga od naszych klientów bezpośredniego zaangażowania.
Z doświadczenia wiemy, że  bardzo dobre projekty unijne powstają wtedy, kiedy nasza firma jest zaangażowana na wstępnym etapie przygotowania inwestycji, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie. Bardzo ważny na tym etapie jest przepływ informacji pomiędzy wszystkimi stronami procesu przygotowania inwestycji, tj. pomiędzy architektami, specjalistami od przepisów środowiskowych, kosztorysantem. Nasi specjaliści opracowujący projekty unijne wskazują podczas indywidualnych spotkań, w jaki sposób przygotować materiały do wniosku tak, żeby projekt mógł zostać jak najlepiej oceniony przez ekspertów. 15 lat doświadczenia pomogło nam wypracować najbardziej efektywne metody współpracy z klientem.

Dotychczas osiągnięte wyniki firmy Najda Consulting

Wartość dofinansowania jaką pozyskaliśmy dla naszych klientów wyniosła:

 

594 559 165,62 PLN

Wartość projektów które zostały powierzone naszej firmie do realizacji wyniosła:

 

1 124 836 581,62 PLN

Dowiedz się więcej

Referencje

Nagrody i wyróżnienia

O firmie

Case study przykładowych projektów

Zobacz nasze projekty które otrzymały dofinansowanie