Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim dzięki firmie Mac Drew Sp. z o.o. w Bierzwniku

Opis projektu pod nazwą: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa MAC DREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

 

Beneficjent:

Mac drew sp. z o. o

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Opis projektu:

Firma Najda Consulting przygotowała dokumentację aplikacyjną projektu pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa MAC DREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” dla firmy Mac Drew Sp. z o.o. zajmującej się produkcją klocków z żywicy do palet.

Po raz kolejny profesjonalizm i bogate doświadczenie naszej firmy przyczyniło się do pozyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,47 kW.

Przedmiotem inwestycji była budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną (m.in. konstrukcje i elementy montażowe, moduły fotowoltaiczne, falowniki, okablowanie, wykonanie rozdzielni i układu pomiarowego, układu zabezpieczającego oraz linie kablowe niskiego i średniego napięcia).

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz co równie ważne przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań akcesyjnych  zakresie zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE.

Firma Najda Consulting oprócz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, pełniła nadzór inwestorski nad powyższą inwestycją w okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku.

Wartość projektu 1 037 907,21 zł

Dofinansowanie 711 302,95 zł

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski