Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nasza firma po raz kolejny pomaga innowacyjnym przedsiębiorstwom w uzyskaniu dotacji unijnych na projekty badawczo-rozwojowe. Tym razem przygotowaliśmy dokumentację unijną dla spółki PIGMENT SPÓŁKA JAWNA R. BIELAK I. BIELAK. Na liście projektów rekomendowanych znalazły się tylko trzy firmy – w tym projekt przygotowany przez nasz Dział Doradztwa Krajowego i Unijnego.

  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 459/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-006/19.

  Na liście rekomendowanych do dofinansowania unijnego znajduje się projekt opracowany przez Najda Consulting dla przedsiębiorstwa PIGMENT SPÓŁKA JAWNA R. BIELAK I. BIELAK pn. „Zakup usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego ulepszonego produktu w postaci bifunkcyjnych farb fotokatalityczno – termorefleksyjnych w skali laboratoryjnej oraz przemysłowej”.

  Projekt uzyskał ocenę 79,17% na 100%. Wartość całkowita projektu wynosi 147 600,00 zł, natomiast wartość przyznanego dofinansowania to 102 000,00 zł.

  Zakres prac badawczo-rozwojowych zwycięskiego projektu

  Przedmiotem projektu jest wykonanie prac badawczych, których celem będzie opracowanie innowacyjnej farby fotokatalitycznej o zwiększonych właściwościach termorefleksyjnych / termoizolacyjnych. Zakres prac wykonany przez jednostkę naukową obejmuje:

  I ETAP:

  1) Preparatyka bifunkcyjnych farb fotokatalityczno-termorefleksyjnych w skali laboratoryjnej

  2) Badania aktywności fotokatalitycznej w reakcji samooczyszczania powierzchni w zakresie promieniowania UV-Vis oraz Vis.

  3) Badania zdolności do termorefleksji

  II ETAP:

  1) Otrzymywanie bifunkcyjnych farb fotokatalitycznych w warunkach przemysłowych z zastosowaniem optymalnego składu i rozmiaru mikrosfer krzemianowych

  2) Badania aktywności fotokatalitycznej bifunkcyjnych farb otrzymanych w skali przemysłowej w reakcji samooczyszczania powierzchni w zakresie promieniowania UV-Vis oraz Vis.

  3) Badania zdolności do termorefleksji bifunkcyjnych farb otrzymanych w skali przemysłowej

  Badania zostaną przeprowadzone przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska z siedzibą w Szczecinie.

  Wnioskodawca wdroży opracowane wyniki do własnej działalności produkcyjnej w ramach istniejącego zakładu produkcyjnego w Szczecinie.

  Link do wyników naboru:

  http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-1-male-projekty-br-1

  Jest to już drugi nasz projekt przygotowywany dla spółki PIGMENT SPÓŁKA JAWNA R. BIELAK I. BIELAK, który uzyskał dofinansowanie unijne. Pierwszy projekt – w trakcie realizacji –  dofinansowany został z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”. Obejmuje on rozbudowę zakładu produkcyjnego mieszczącego się przy ulicy Pyrzyckiej w Szczecinie wraz z zakupem innowacyjnych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania. Realizacja projektu umożliwi wdrożenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy innowacyjnych w skali świata farb multifunkcyjnych spełniających parametry fotokalityczne, termorefleksyjne i termoizolacyjne. Będzie to pierwsza tego typu gama farb na świecie, która posiada łącznie trzy właściwości.

  Więcej na ten temat w naszej informacji: Rozbudowa zakładu produkcyjnego – innowacyjne w skali świata farby multifunkcyjne 

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting