Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Projekt pod nazwą: „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych w przedsiębiorstwie Pigment Spółka Jawna R. Bielak I. Bielak”

  Beneficjent:

  PIGMENT Spółka Jawna R. Bielak I. Bielak

  Źródło finansowania:

  Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”

  Opis projektu:

  Realizacja projektu obejmuje rozbudowę zakładu produkcyjnego mieszczącego się przy ulicy Pyrzyckiej w Szczecinie wraz z zakupem innowacyjnych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania. Planuje się wybudować nowy budynek, który będzie posiadał część magazynową o powierzchni ok. 920 m2 oraz cześć socjalno-biurową o powierzchni ok. 240 m2. Realizacja projektu umożliwi wdrożenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy innowacyjnych w skali świata farb multifunkcyjnych spełniających parametry fotokalityczne, termorefleksyjne i termoizolacyjne. Będzie to pierwsza tego typu gama farb na świecie, która posiada łącznie trzy właściwości. Obecnie są na rynku rozwiązania w zakresie farb, które posiadają pojedyncze właściwości, jednakże ich zastosowanie łączne jest niemożliwe i niewskazane, ze względu na utratę ich pierwotnych właściwości. Obecnie żaden producent farb na świecie nie wdrożył rozwiązania w zakresie połączenia właściwości fotokalitycznych, termorefleksyjnych i termoizolacyjnych. Wynika to z braku know-how obejmującego odpowiedni proces produkcji zapewniający osiągnięcie wymaganych parametrów produktu oraz możliwości produkcji w skali przemysłowej. Wnioskodawca powołał zespół technologów w ramach Spółki, którzy przy współpracy z ZUT w Szczecinie opracowali nową technologię produkcji.

  Etapy realizacji inwestycji:

  1. Budowa obiektu magazynowego z częścią socjalno-biurową – Zadanie obejmuje takie wydatki jak:
  2. Zagospodarowanie terenu (m.in. roboty rozbiórkowe, ukształtowanie terenu, drogi, chodniki, elementy zagospodarowania terenu, zieleń, oświetlenie terenu, zasilanie el., przyłącza, sieci)
  3. Roboty budowlane nowego obiektu (m.in. fundamenty, konstrukcja, dach, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja)
  4. Prace wykończeniowe
  5. Instalacje elektryczne i teletechniczne
  6. Instalacje sanitarne (instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja odprowadzenie wód opadowych)
  7. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
  8. Urządzenia do wytwarzania energii – Zadanie obejmuje urządzenia do wytwarzania energii oraz niezbędną infrastrukturę w tym zakresie:
  9. Instalacja c.o. (promienniki gazowe, destryfikatory, system detekcji gazu; kocioł gazowy, grzejniki ścienne)
  10. Instalacja fotowoltaiczna
  11. Zakup środków trwałych i oprogramowania – Zadanie obejmuje realizację takich wydatków jak:
  12. Regały magazynowe hali
  13. Maszyny i urządzenia produkcyjne
  14. Wózek widłowy
  15. Sprzęt teleinformatyczny
  16. Oprogramowanie
  17. Wyposażenie części socjalno-biurowej

  Do tej pory wybudowany został budynek biurowy oraz przystąpiono do prac wykończeniowych.

  Planowany termin zakończenia projektu to 31.12.2020.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting