Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W dniu 30.03.2020 zostały ogłoszone wyniki kolejnego konkursu organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego –  Oś Priorytetowa: “III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu”. Potwierdziły one po raz kolejny pozycję firmy Najda Consulting jako eksperta w dziedzinie opracowywania dokumentacji unijnej Przygotowany przez nas projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Trzcińsku Zdrój jako jedyny otrzymał dofinansowanie unijne! Wartość projektu wynosi 7 579 250,00 zł z czego 5 026 745,76 zł stanowi dofinansowanie unijne.

  Przygotowana przez nas dokumentacja zdobyła pierwsze miejsce w konkursie i otrzymała  81 punktów na 100 możliwych. Jesteśmy dumni z osiągniętego wyniku a także faktu, że będziemy mieć udział w powstaniu  największej inwestycji w historii Gminy Trzcińsko Zdrój. Poniżej znajdują się informacje szczegółowe dotyczące tego projektu.

  Charakterystyka projektu

  Projekt pod nazwą: “Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku – Zdroju”.

  Projekt unijny otrzymał 81 pkt na 100 pkt możliwych i jako jedyny otrzymał dofinansowanie w ramach naboru nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K06/19 w ramach Osi Priorytetowej: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 3.6 Wsparcie rozwoju oczyszczania ścieków.

  Wartość projektu: 7 579 250,00 zł z czego 5 026 745,76 zł stanowi dofinansowanie unijne.

  Link do listy rankingowej:
  http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/3.6_k06_lista_projektow_ocenionych_24.03.2020_8.pdf

  Zakres zadań Najda Consulting sp. z o.o. sp.k.

  W ramach zlecenia dla tego projektu nasza firma przygotowała:
  – Program Funkcjonalno Użytkowy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków;
  – Studium Wykonalności;
  – Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.

  Opis projektu:

  Przedmiotem projektu jest modernizacja i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie aglomeracji Trzcińsko-Zdrój.

  Lokalizacja projektu: działka nr 198, obręb TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2;działka nr 1151, obręb CZARNOŁĘKA.

  Zakres projektu obejmuje następujące wydatki:

  Zadanie 1 – Prace przygotowawcze: Studium wykonalności; PFU;

  Zadanie 2 – Prace budowlane oraz projektowe: Dokumentacja budowlana; Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe; Urządzenia technologicznych, obiekty kontenerowe wraz montażem; Roboty budowlano-instalacyjne;

  Zadanie 3 – Inżynier kontraktu;

  Zadanie 4 – Promocja projektu.

  Głównym problemem na obszarze aglomeracji jest system oczyszczania ścieków niezgodny z dyrektywą 91/271/EWG. Przestarzała infrastruktura stwarza zagrożenia środowiskowe poprzez konieczność transportu zanieczyszczeń, ryzyko awarii, niezadowalające parametry oczyszczania ścieków. Problemy związane z niespełniającą standardów unijnych technologią oczyszczania ścieków przekładają się także na inne aspekty funkcjonowania gminy Trzcińsko-Zdrój, takie jak mniejsza atrakcyjność inwestycyjna gminy, zmniejszenie jej potencjału turystycznego czy zmniejszenie jakości życia mieszkańców.

  Poprawa funkcjonowania systemu sanitarnego oraz osiąganie wymaganych ustawodawstwem parametrów oczyszczania nieczystości płynnych jest jednym z ważniejszych celów rozwoju gminy Trzcińsko – Zdrój i dotyczy całej społeczności lokalnej. Realizacja projektu będzie służyć poprawie jakości wód powierzchniowych czego dowodem jest korzyść w postaci pozytywnego wpływu na poprawę środowiskowej jakości zbiorników wodnych.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting