Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Szanowni Beneficjenci Programów Unijnych,

  Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego w związku z epidemią COVID-19 przygotowało pakiet antykryzysowy dla Beneficjentów korzystających z funduszy europejskich, który stanowi propozycje działań jakie między innymi mogą podjąć instytucje odpowiedzialne za dysponowanie funduszami unijnymi (Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) w celu ułatwienia realizowania projektów w czasie epidemii.

  Dlatego jeśli zauważają Państwo, że w związku z obecną sytuacją nie jesteście w stanie wywiązać się  z obowiązków wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie lub ograniczenia jakie powoduje epidemia spowalniają realizację projektu warto o takiej sytuacji poinformować Instytucję Wdrażającą, odpowiednio uzasadniając odstępstwa. Ministerstwo zapewnia, że każdy przypadek zostanie odrębnie przeanalizowany i dzięki temu zostaną wprowadzone indywidualne rozwiązania mające na celu usprawnienie rozliczania środków unijnych przyznanych na realizację Państwa projektów.

  W uzasadnionych sytuacjach możecie Państwo liczyć między innymi na:

  • Wydłużenie terminów na składanie wniosków o płatność, uzupełnień lub wyjaśnień;
  • Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu;
  • Zmianę w zakresie budżetu projektu polegające na rezygnacji z części zakupów;
  • W przypadku problemu z wydatkowaniem zaliczki, wartość zwróconej części zaliczki nie będzie pomniejszała części dofinansowania o jaką można się ubiegać w ramach zaliczki – pod warunkiem dokonania zwrotu w terminie określonym w umowie o dofinansowanie;
  • Wydłużenie terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu;
  • Zmianę planu kontroli projektów.

  Dodatkowo dla osób dopiero ubiegających się o środki unijne wydłużono terminy na składanie dokumentacji aplikacyjnych, zmieniono procedury oceny.

  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował na swoje stronie internetowej http://rpo.wzp.pl/wiadomosci/zachodniopomorski-pakiet-antykryzysowy-wskazowki-dla-beneficjentow-rpo-wz-w-zwiazku-z-epidemia-covid-19 , że deklaruje pomoc dla Beneficjentów w zakresie uelastycznienia procedur oraz wdrożenia usprawnień umożliwiając Państwu dalszą realizację projektów. Firma Najda Consulting jest do Państwa dyspozycji odnośnie wsparcia merytorycznego  przy przygotowaniu odpowiednich, pism, formularzy zmian, uzasadnień czy zaproponowaniu optymalnych rozwiązań w obecnej sytuacji. W tych sprawach proszę o kontakt z wyznaczonym Państwu z naszej firmy Opiekunem projektu.

  Z poważaniem

  Andrzej Najda

  Prezes Zarządu Najda Consulting sp. z o.o. sp.k.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting