Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Najda Consulting zarządcą projektu: Budowa unikatowego Parku Etnograficznego w Niechorzu

Pod koniec 2019 roku rozpoczęliśmy budowę unikatowego w skali Polski Parku Etnograficznego w Niechorzu. Firma Najda Consulting sp. z o.o. sp. k, podpisała umowę na zarządzanie tym projektem ze Stowarzyszeniem Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu.

W ramach Parku Etnograficznego w bezpośrednim sąsiedztwie latarni morskiej w Niechorzu powstają między innymi takie atrakcje jak:  wiatrak z Niechorza (obiekt został już wybudowany), tradycyjny dom halowy z Niechorza, budowa budynku wystawowego, rekonstrukcja wędzarni ryb oraz pieca chlebowego z Kępy, budowa wędzarni w historycznej technologii.

Projekt pod nazwą: „Wzmocnienie potencjału rekreacyjnego i turystycznego Pomorza Zachodniego poprzez budowę parku etnograficznego w Niechorzu – Etap I sposobem na rozwój lokalnego rynku pracy opartego o endogeniczny potencjał gminy Rewal” otrzymał dofinansowanie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.9 „Rozwój zasobów endogenicznych – odtwórstwo, rekonstrukcja obiektów i miejsc historycznych”.

W realizację tego projektu zaangażowana jest Gmina Rewal. W urzędzie gminy odbywają się narady koordynacyjne pod przewodnictwem Wójta Gminy Konstantego Oświęcimskiego. 

Do tej pory w ramach zarządzania projektem firm Najda Cosulting  zrealizowała następujące zadania:

– przygotowanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót

– przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z wykonawcą robót – 6 listopada 2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą Robót.

Wykonawcą tego unikatowego na skalę Polski przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Słowian i Wikingów Wolin -Jomsborg – Vinieta.  Stowarzyszenie z Wolina, które jest odpowiedzialne za realizację tej inwestycji ma bardzo duże doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji. Zrealizowało w Wolinie wioskę Wikingów oraz organizuje znany na całym świecie coroczny festiwal Słowian i Wikingów – http://jomsborg-vineta.com/ )

– przekazanie placu budowy

– koordynacja procesu realizacji inwestycji

– bieżące rozliczanie przyznanych na ten cel  środków unijnych

 Aktualny stan robót

Wykonawca robót aktualnie zakończył prace konstrukcyjne, wykonał więźbę dachową oraz pokrycie dachu pierwszego budynku. W pierwszym budynku wystawowym stawiane są pierwsze ścianki działowe.  Wykonał również prace fundamentowe drugiego budynku. Na uwagę zasługuje sposób wykonania konstrukcji drewnianej budynku oraz pokrycia dachowego trzciną. Wykonawca wykonuje również ręczne ciosanie drewna, które następnie jest montowane pomiędzy krokwiami drewnianymi ścian obiektu które będą wypełniane gliną zgodnie z dawną sztuką wykonania takich budynków.

Zapraszamy do galerii przedstawiającej aktualny stan robót:

Planowany termin zakończenia prac nad budową Parku Etnograficznego to grudzień 2020 rok

Opis projektu

Idea powstania Parku etnograficznego w Niechorzu zakłada nawiązanie do pierwowzoru jaki stanowią nieistniejące domy rybackie z Niechorza oraz rybacka osada Kępa pod Trzebiatowem. Były to budynki wybudowane w konstrukcji drewnianej (szkieletowej), charakterystycznej dla terenów Pomorza. Zastosowana w projekcie technologia jest optymalną technologią odzwierciedlającą dawne techniki budowania obiektów szkieletowych. Park etnograficzny powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie latarni morskiej w Niechorzu.

Dzięki wybudowanej infrastrukturze Stowarzyszenie Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu planuje realizacje pokazów tradycyjnych dla tego regionu, technik wypieku chleba i wędzenia ryb oraz organizacji i degustacji dań tradycyjnej kuchni na pomorzu zachodnim. W ramach Parku odbywać się będą lekcje edukacyjne, których głównym tematem będą ryby oraz dawne techniki wytwórcze np. wypiek pieczywa. Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Rewal dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów endogenicznych poprzez budowę Parku Etnograficznego w Niechorzu.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wyniesie 3.797.512 zł, natomiast wartość przyznanego dofinansowania wynosi 2.495.234 zł

Projekt przewiduje następujące prace rekonstrukcyjne:

 1. Wiatrak z Niechorza ( realizacji tej części projektu została zakończona)
 2. Tradycyjnego domu halowego z Niechorza
 3. Domu halowego na potrzeby ekspozycyjno – gastronomiczne
 4. Rekonstrukcja wędzarni ryb oraz pieca chlebowego z Kępy
 5. Budowa pieca chlebowego w historycznej technologii
 6. Budowa wędzarni w historycznej technologii
 7. Zakup wyposażenia muzealnego i prezentacyjnego

Ponadto w ramach projektu przewidziano wykonanie zagospodarowania terenu, poprowadzenie niezbędnych mediów oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Projekt będzie realizowany z udziałem dwóch wykonawców:

 1. prac budowlanych
 2. dostawców wyposażenia

Zaplanowane prace:

Budynek nr 4 – Budynek wystawowy:

 • Roboty ziemne
 • Ławy fundamentowe
 • Płytę fundamentową
 • Ścianę fundamentową w tym dwie warstwy izolacji przeciwwodnych
 • Konstrukcję drewnianą
 • Pokrycie dachu trzciną

Budynek nr 5 – Budynek wystawowo – gastronomiczny (część wystawiennicza)

 • Roboty ziemne
 • Konstrukcję drewnianą
 • Pokrycie dachu trzciną

Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano:

– budowę pieca chlebowego w historycznej technologii

– budowę wędzarni w historycznej technologii

– zakup wyposażenia muzealnego i prezentacyjnego

– zakup wyposażenia do gastronomii i prowadzenia warsztatów kulinarnych

 

Przeczytaj także o naszych innych projektach zrealizowanych w Niechorzu i Gminie Rewal:

Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu

Budowa ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal

 

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski