Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal

Opis projektu dotyczącego rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Pobierowie

Może zainteresuje cię także inwestycja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko – obszar C i D

Beneficjent:

Gmina Rewal

Źródło finansowania:

Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Opis projektu:

Inwestycja dotyczy rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Pobierowie wraz z modernizacją urządzeń części mechanicznej oczyszczalni i urządzeń gospodarki osadowej, w celu poprawy jakości oczyszczonych ścieków, zachowania stabilności procesów oczyszczania oraz zwiększenia przepustowości oczyszczalni.
Projekt swym zakresem obejmował:

  • Przebudowę: punktu zlewnego, stanowiska krat, przepompowni ścieków surowych, wieży rozdziału ścieków surowych, 2 szt. reaktorów biologicznych oraz hali dmuchaw;
  • Wykonanie nowych konstrukcji: piaskownika, 1 szt. reaktora biologicznego, stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, 3 szt. osadników końcowych, przepompowni osadu powrotnego, stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, magazynu osadu, stacji dozowania PIX-u, biofiltru, komory pomiarowej oraz komory rozdziału;
  • Wykonanie nowych i przebudowę istniejących rurociągów i instalacji technologicznych oraz elektrycznych, sterowania i automatyki, a także wykonanie dróg i placów wewnętrznych oraz nasadzenie zieleni.

Wartość projektu 28 925 613,24 zł

Dofinansowanie 17 526 651,80 zł

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski