Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Opis projektu pod nazwą: „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko-restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie”

  Beneficjent:

  Parafia Rzymskokatolicka pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie

  Źródło finansowania:

  Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach procedury pozakonkursowej do VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

  Opis projektu:

  Przedmiotem projektu są roboty budowlane, konserwatorsko-restauratorskie oraz zakup i montaż organów. W tym między innymi:

  • remont elewacji zewnętrznej
  • remont posadzki Kolegiaty
  • remont konserwatorskiego wystroi malarskich wnętrza
  • remont wewnętrznej instalacji elektrycznej
  • iluminacja Kolegiaty wraz z terenem przykościelnym
  • zakup i montaż organów

  Firma Najda Consulting przygotowała dokumentację aplikacyjną (studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie)  dla projektu pn. „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko-restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P Królowej Świata w Stargardzie” na pozyskanie dotacji unijnej na prace konserwatorsko-restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P.  Królowej Świata w Stargardzie.

  Ponadto w drodze przetargu, firma dzięki doświadczeniu i wysokim kompetencjom została wybrana do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzoru inwestorskiego przy realizacji tego projektu.

  Głównymi obowiązkami Inżyniera Kontraktu jest wykonywanie czynności zarządzania projektem w zakresie obejmującym wykonawstwo robót budowlanych i konserwatorsko – restauratorskich, odpowiedzialności gwarancyjnej oraz zakup i montaż organów, a w szczególności:

  • zarządzanie procesem inwestycyjnym (organizacja, nadzór, koordynacja i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją prac)
  • przygotowanie i przeprowadzenie – przy udziale Zamawiającego, postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych i konserwatorsko-restauratorskich
  • pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją inwestycji i rozliczenie środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

  Wartość projektu 20 773 859,98 zł

  Dofinansowanie 17 604 596,05 zł

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting