Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W listopadzie 2020 informowaliśmy że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach podpisał z Wykonawca robót umowę na wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach. Jest to wielomilionowa inwestycja dla której eksperci Najda Consulting pozyskali unijne dofinansowanie w wysokości ponad 37 mln zł.

   

  Rozbudowa oczyszczalni ścieków jedną z kluczowych inwestycji w Gminie Międzyzdroje

  Celem głównym projektu jest osiągnięcie przez Aglomerację Międzyzdroje wymagań wynikających z dyrektywy unijnej 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

  Projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 37 845 628,76 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wartość projektu wynosi  73 948 245,63 zł.

   

  Opis projektu:

   

  W ramach projektu zostanie zmodernizowany węzeł mechaniczny, biologiczny i osadowy. Roboty obejmować będą modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowoprojektowanych obiektów w celu zwiększenia przepustowości oczyszczalni ścieków do 53 883 RLM.

  W ramach prac zaplanowano następujące działania:

  – likwidację istniejących obiektów: kolektora dopływowego ścieków, piaskownika i poletka osadowego

  – modernizację istniejących obiektów: pompownia główna, osadnik Imhoffa adaptowany na zbiornik retencyjny wraz z projektowaną komorą naparową i komorą, dwa reaktory biologiczne, budynek socjalny i dyspozytornia

  – budowę nowoprojektowanych obiektów: komora rozprężna ścieków, biofiltr, instalacja separacji piasku, komora rozdziału ścieków, punkt zlewny ścieków dowożonych, budynek separacji zawiesin, pompownia pośrednia ścieków, reaktor biologiczny nr 3, pompownia wody technologicznej, zbiornik osadu zmieszanego, budynek zagęszczania osadu, komora tlenowa stabilizacji osadu, stacja dmuchaw, komora zasuw, budynek odwadniania i suszenia osadu, stanowisko odbioru osadu, pompownia odcieków, mikrosito, pomiar ilości oczyszczonych ścieków, instalacja UV dezynfekcji ścieków oczyszczonych, zbiornik osadu zhigienizowanego, filtr węglowy

   

  W zakresie inwestycji związanej z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków zostały do tej pory zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

  – wykonano roboty palowe pod wszystkie obiekty

   

  Kontynuowane były prace w następujących obiektach:

  – prace w komorze rozprężnej

  – pompownia główna

  – komora rozdziału ścieków do piaskowników, piaskownik

  – biofiltr

  – komora rozdziału do reaktorów biologicznych

  – nowy reaktor z osadnikiem

  – pompownia osadu

  – filtr dyskowy

  – pompownia osadów, zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik osadu ustabilizowanego i komora tlenowej stabilizacji osadu

  – budynek przeróbki osadu

  – budynek dmuchaw

  – komora rozprężna

  – piaskownik

  – zbiornik retencyjny

  – reaktor biologiczny modernizowany

  – nowy reaktor z osadnikiem

  – budynek dmuchaw

  – budynek przeróbki osadu

  We wskazanym okresie wykonywane były również sieci technologiczne i międzyobiektowe.

   


   Firma Najda Consulting pełni dla tej inwestycji rolę Koordynatora Projektu w ramach powołanej Jednostki Realizującej Projekt.

   

  Zadania Najda Consulting jako Koordynatora Projektu:

   

  – udział w pracach Jednostki Realizującej Projekt,

  –  zarządzanie procesem wdrożenia projektu,

  – rozliczenie projektu,

  – przygotowanie wniosków o płatność,

  – przygotowanie zmian do umowy o dofinansowanie

   


  Przeczytaj także:

  – informacja o pozyskanym dofinansowaniu https://najdaconsulting.pl/miliony-na-rozbudowe-oczyszczalni-sciekow-w-miedzyzdrojach/

  – podpisanie umowy na roboty budowlane – https://najdaconsulting.pl/startuje-przebudowa-oczyszczalni-sciekow-za-64-mln-zl-w-miedzyzdrojach-milionowa-inwestycja-dla-ktorej-najda-consulting-pelni-role-koordynatora-projektu/

  – oferta zarządzanie projektami – https://najdaconsulting.pl/oferta/zarzadzanie-projektami/


  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting