Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Startuje przebudowa oczyszczalni ścieków za 64 mln zł w Międzyzdrojach. Milionowa inwestycja dla której Najda Consulting pełni rolę Koordynatora Projektu

W dniu 12 listopada 2020 miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach. Jest to wielomilionowa inwestycja dla której eksperci Najda Consulting pozyskali unijne dofinansowanie. Prace prowadzone wspólnie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach nad stworzeniem optymalnego rozwiązania finansowania tej inwestycji trwały ponad dwa lata. W lutym 2017 roku zostały one zwieńczone złożeniem wniosku o dofinansowanie.

oczyszczalnia ścieków w Międzyzdrojach

Projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 37 845 628,76 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Wartość projektu wynosi  73 948 245,63 zł.

Firma Najda Consulting pełni dla tej inwestycji rolę Koordynatora Projektu w ramach powołanej Jednostki Realizującej Projekt.

Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach

fot. Andrzej Ryfczyński

fot. Andrzej Ryfczyński

fot. Andrzej Ryfczyński

W zeszłym tygodniu Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Międzyzdrojach Tomasz Jaworski podpisał umowę o wartości 64 382 000,00 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego,  jakim jest budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach z Wykonawcą, którym została WTE Wassertechnik (Polska). Zakończenie zadania inwestycyjnego planowane jest  na dzień 31 lipca 2022 roku.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jedną z kluczowych inwestycji w Gminie Międzyzdroje

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest jedną ze strategicznych w chwili obecnej inwestycji w Gminie Międzyzdroje. Zachodzi bowiem obawa, że aktualnie działająca oczyszczalnia już wkrótce nie będzie w stanie skutecznie oczyścić wszystkich dopływających ścieków. Zwiększająca się corocznie ilość turystów, a także powstające nowe obiekty hotelowe mają znaczący wpływ na efektywność działającej dzisiaj oczyszczalni.

Dzięki inwestycji zostanie nie tylko rozbudowana i zmodernizowana  aktualnie działająca oczyszczalnia, ale także powstanie nowy reaktor biologiczny oraz nowe odcinki sieci kanalizacyjnej o długości ok. 7,56 km, do której podłączonych zostanie 64 gospodarstw domowych i ok. 1 450 miejsc noclegowych. Po zakończeniu inwestycji – 31 lipca 2022 miasto Międzyzdroje osiągnie prawie 100% poziomu skanalizowania.

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski