Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Rozliczenie środków unijnych

Rozliczanie projektów unijnych wymaga znajomości zasad rozliczania oraz doświadczenia. Radzimy, jak zrealizować projekt zakończony sukcesem. W zakres naszej usługi rozliczenia środków unijnych wchodzi:

  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu
  • aktualizacja harmonogramu projektu
  • przygotowanie wniosków o zaliczki, wniosków refundacyjnych, opisywanie dokumentów księgowych
  • przygotowanie zapytań ofertowych zgodnych z wytycznymi Instytucji Wdrażającej
  • weryfikacja wskaźników produktu i rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej
  • przygotowywanie pism do instytucji wdrażających oraz stanowisk dotyczących zmian wprowadzanych do projektu unijnego
  • wsparcie podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Instytucje Wdrażające
  • zarządzanie projektem – świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu

Dokumenty wskazane w naszej ofercie przygotowujemy dla sektora przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Pozyskanie finansowania to dopiero początek. Następny etap to rozliczenie środków unijnych

W pierwszej fazie realizacji projektu unijnego najważniejsze jest pozyskanie finansowania na realizację projektu. Drugim krokiem (wg nas jeszcze bardziej trudniejszym) jest realizacja projektu i prawidłowe rozliczenie środków unijnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowaliśmy kompleksową ofertę w zakresie zarządzania projektem – od momentu wsparcia przy dokumentach niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie aż do otrzymania ostatniej płatności w projekcie.

Zarządzanie projektem według Najda Consulting

Warto dodać, że każdy klient który zdecyduje się z nami na współpracę będzie miał przypisanego dedykowanego specjalistę od rozliczania projektów, który na bieżąco będzie monitorował cały przebieg procesu wdrożenia projektu. Większość z naszych klientów jest zdecydowana koncentrować się na rozwoju swojego biznesu – a my jesteśmy od tego, żeby za nich zarządzać realizacją i wdrożeniem projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

W tym celu nasza firma podejmuje się kompleksowego przygotowania dokumentów rozliczeniowych oraz rozwiązuje bieżące problemy, które powstają w trakcie realizacji inwestycji. W tym celu wykorzystujemy zdobyte kwalifikacje w zarządzaniu projektami, zgodnie z udzieloną naszej firmie certyfikacją PRINCE 2 – Foundation Certyficate in Project Management. Zobacz wszystkie certyfikaty Najda Consulting.

Sprawdź także referencje otrzymane przez Najda Consulting

 

OBEJRZYJ JEDEN Z NASZYCH PRESTIŻOWYCH PROJEKTÓW: Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie. Nasza firma była odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektu. W trackie realizacji I etapu inwestycji została nam powierzona rola Inżyniera Kontraktu. Wartość projektu – 24 198 947,32 zł; Dofinansowanie 14 691 958,26 zł