Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Zarządzanie projektami – Rozliczenie środków unijnych

Pozyskanie dofinansowania to dopiero początek. Następny etap to rozliczenie środków unijnych

W pierwszej fazie realizacji projektu unijnego najważniejsze jest pozyskanie finansowania na realizację projektu. Drugim krokiem (wg nas trudniejszym) jest realizacja projektu i prawidłowe rozliczenie środków unijnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowaliśmy kompleksową ofertę w zakresie zarządzania projektem – od momentu wsparcia podczas kompletacji i składania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie – aż do otrzymania ostatniej płatności w projekcie.

Zarządzanie projektem według Najda Consulting

Dzięki naszemu doświadczeniu wypracowaliśmy unikatowy sposób współpracy podczas rozliczania dotacji unijnych. Przede wszystkim każdy klient, który zdecyduje się z nami na współpracę będzie miał przypisanego dedykowanego specjalistę od rozliczania projektów, który na bieżąco będzie monitorował cały przebieg procesu wdrożenia projektu. Większość z naszych klientów jest zdecydowana koncentrować się na rozwoju swojego biznesu – a my jesteśmy od tego, żeby za nich zarządzać realizacją i wdrożeniem projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.
O wysokim standardzie świadczonych usług w tym zakresie świadczą zdobyte kwalifikacje w zarządzaniu projektami, zgodnie z udzieloną naszej firmie certyfikacją PRINCE 2.

Rozliczenie środków unijnych

Rozliczanie projektów unijnych wymaga znajomości zasad rozliczania, wytycznych, procedur oraz doświadczenia. Do tej pory rozliczyliśmy z sukcesem ponad 250 dużych projektów. Dedykowany specjalista ds. rozliczeń projektów pozostaje w bieżącym kontakcie z klientem na każdym etapie projektu, aby z sukcesem zrealizować rozliczenie dotacji. Zakres naszej usługi rozliczenia środków unijnych obejmuje:

przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

aktualizacja harmonogramu projektu

przygotowanie wniosków o zaliczki, wniosków refundacyjnych, opisywanie dokumentów księgowych

monitorowanie i weryfikacja wydatków pod kątem zgodności z warunkami umowy o dofinansowanie

przygotowanie zapytań ofertowych zgodnych z zasadami konkurencyjności

przygotowanie procedur przetargowych zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

weryfikacja wskaźników produktu i rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej

przygotowywanie pism do instytucji wdrażających oraz stanowisk dotyczących zmian wprowadzanych do projektu unijnego

kontakt w imieniu klienta z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację rozliczanego projektu

wsparcie podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Instytucje Wdrażające

zarządzanie projektem – świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu

Rozliczyliśmy 163 projekty o łącznej wartości:

 

448 604 889,83 PLN

Dowiedz się więcej

Referencje

Nagrody i wyróżnienia

O firmie

Case study przykładowych projektów