Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Na terenie Wolińskiego Parku trwa się budowa 29 metrowej wieży widokowej, z której będzie rozpościerał się panoramiczny widok na Zalew Szczeciński. Prace ruszyły pełnym tempem. Postanowiliśmy odwiedzić plac budowy i  dla Państwa aktualną galerię oraz zaprezentować najnowszą wizualizację wieży.

  Pełny efekt będziemy mogli podziwiać już w październiku tego roku!

   

  Najnowsza wizualizacja opracowana przez Pracownię Architektoniczną Hamer

  O inwestycji

   

  Najda Consulting Sp. z o.o. sp. k  pełnieni funkcję Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne”.

  W zakresie inwestycji zostaną zrealizowane następujące zadania inwestycyjne:

  • opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
  • prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu
  • zmiana zagospodarowania parku miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz zagospodarowanie polany
  • adaptacja istniejącej infrastruktury amfiteatru na cele kulturalne i społeczne
  • rewaloryzacja zieleni parkowej w zakresie inwestycji
  • rewitalizacja posągu Trygława wraz z otoczeniem
  • budowa wieży widokowej o wysokości aż 29,8 m z widokiem na Zalew Szczeciński
  • obszar historycznego wejścia do parku (przy ul. Parkowej), tj. remont istniejących murków oraz usunięcie istniejącego drzewostanu;
  • budowa nowego parkingu zlokalizowanego wzdłuż ul. Parkowej;
  • amfiteatr i widownia terenowa, m.in.: przebudowa amfiteatru w celu utworzenia nowego sezonowego zaplecza amfiteatru;
  • polana „Malta” – uporządkowanie terenu oraz budowa przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców wraz z budową placu zabaw dla dzieci;
  • monitoring
  • oświetlenie parkowe ścieżek
  • przyłącze wody

   

  Dzięki realizowanej inwestycji stworzona zostanie przestrzeń dla działalności kulturalnej i aktywizacyjnej dla mieszkańców oraz zapewniony będzie dostęp do atrakcyjnego miejsca rekreacyjnego, które stanowi potencjał w zakresie organizowanych wydarzeń rozrywkowych. Budowa wieży widokowej podniesie atrakcyjność turystyczną miasta Wolin.

   


  Zadania Najda Consulting jako Inżyniera Kontraktu dla projektu

   

  Najda Consulting Sp. z o.o. sp. k pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu, m.in. systematycznie koordynuje postępy robót na budowie we wszystkich specjalnościach, w tym w branży konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej, elektrycznej. Poza tym odpowiada za nadzorowanie całego procesu, współpracę z nadzorem autorskim, a także za rozliczanie przyznanych środków unijnych

   

  W ramach realizacji inwestycji do tej pory wykonano oraz kontynuowane są następujące roboty budowlane – stan na 16 marca 2022r.

  • korytowanie alejek i ścieżek pieszo-rowerowych
  • wykonano palowanie pod budowę wieży widokowej
  • przystąpiono do wykonania zbrojenia fundamentu wieży widokowej
  • nowe nawierzchnie, tj. m.in. wykonanie koryt z profilowaniem, podbudowy, ułożenie obrzeży i krawężników;
  • rozpoczęto budowę schodów terenowych przy amfiteatrze
  • prowadzone jest uporządkowywanie terenu -wycinki zieleni niskiej i pielęgnacyjne cięcia drzew

   

  Szczegóły dotyczące dofinansowania

   

  • Projekt pn„Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne”
  • Całkowita wartość projektu to 5 221 980,00 ,
  • Dofinansowanie zostało udzielone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego to 3 916 485,00 zł, Oś priorytetowa IX Infrastruktura publiczna; Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich .

   


  Przeczytaj również: 

   

  – informacje o przetargu na Inżyniera Kontraktu:  https://najdaconsulting.pl/najda-consulting-wygrywa-przetarg-na-pelnienie-funkcji-inzyniera-kontraktu-dla-projektu-dotyczacego-rewitalizacji-parku-miejskiego-i-amfiteatru-miasta-wolin/

  – informacja o pozyskanym przez naszą firmę dofinansowaniu unijnym (opracowaliśmy wniosek o dofinansowanie i studium wykonalności)  https://najdaconsulting.pl/ponad-19-mln-zl-dofinansowania-unijnego-dla-naszych-klientow-na-projekty-w-obszarze-rewitalizacji/Jako ciekawostkę dodamy, iż na rewitalizację w tym konkursie pozyskaliśmy 19 mln zł  dofinansowania na cztery projekty. Poza Gminą Wolin wsparcie uzyskały: Gmina Resko, Centrum Kultury Resko oraz Gmina Miasto Stargard.

  – informacja o opracowanym przez naszą firmę Programie Funkcjonalno Użytkowym wraz z koncepcją projektową tej inwestycji dla Gminy Wolin  https://najdaconsulting.pl/koncepcja-projektowa-rewaloryzacji-przestrzeni-publicznej-parku-miejskiego-w-wolinie/

  – informacja o naszej ofercie na opracowanie takich dokumentów https://najdaconsulting.pl/oferta/opracowanie-koncepcji-projektowych/


  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting