Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Koncepcja projektowa rewaloryzacji przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wolinie

27 lutego 2018 roku Rada Miejska w Wolinie uchwaliła m.in. aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017-2023. Jednym z projektów wchodzących z zakres tego programu jest  Rewaloryzacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wolinie. Koncepcję projektową rewaloryzacji parku miejskiego przygotowała firma Najda Consulting Sp. z o.o. s.k. 

Park miejski w Wolinie – stan obecny

 

Główne zadania projektu:

W zakresie inwestycji planowane są trzy główne zadania:

  1. Zmiana zagospodarowania parku miejskiego i utworzenie: ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem, małą architekturą, wieżą widokową i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi z wykorzystaniem istniejącego przebiegu ścieżek. W planach jest także utworzenie miejsca integracji społecznej wraz z siłownią zewnętrzną.
  2. Prace związane z amfiteatrem letnim – adaptacja istniejącej infrastruktury amfiteatru letniego na cele kulturalne i społeczne wraz z budową widowni terenowej (amfiteatr obecnie nie posiada widowni).
  3. Rewaloryzacja zieleni parkowej w zakresie inwestycji.

Park miejski w Wolinie – plan rewaloryzacji

Efekty rewaloryzacji

Efektem rewitalizacji będzie podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji z uwzględnieniem ich potrzeb społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych. Docelowo zostanie podniesiona jakość przestrzeni publicznej.

Gmina planuje pozyskiwanie m.in. środków zewnętrznych na finansowanie programu rewitalizacji.

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski