Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Mamy przyjemność poinformować, że dzięki współpracy z firmą Najda Consulting kolejne podmioty uzyskały dofinansowanie unijne na realizację inwestycji zlokalizowanych na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.

  Dofinansowanie zostało przyznane  w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

  Projekty które przygotowaliśmy zostały bardzo wysoko ocenione przez ekspertów – 4 wnioski o dofinansowanie uplasowały się w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenionych projektów!

  Gmina Wolin (2 i 9 miejsca na liście rankingowej w konkursie), Gmina Resko (3 i 21 miejsca na liście rankingowej w konkursie), Gmina Miasto Stargard (7 miejsce na liście rankingowej w konkursie), Centrum Kultury w Resku otrzymały dofinansowanie w wysokości 19 866 858,27 zł. Wartość przygotowanych przez naszą firmę projektów wyniosła 29 172 202,75 zł.

  Pełna lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się pod linkiem:

  http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/93-wspieranie-rewitalizacji-w-sferze-fizycznej-gospodarczej-i

   

  Szczegóły związane z naszymi projektami znajdują się poniżej.

  Gmina Wolin

  Projekt pn. „Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne
  i społeczne”
  otrzymał 90,91 pkt. i zajął 2 miejsce w konkursie.

  Całkowita wartość projektu to 5 221 980,00 zł; z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniesie 3 916 485,00 zł.

  Zakres projektu:

  • Opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
  • Prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu
  • Zmiana zagospodarowania parku miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz zagospodarowanie polany
  • Amfiteatr- adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne
  • Rewaloryzacja zieleni parkowej w zakresie inwestycji
  • Rewitalizacja posągu Trygława wraz z otoczeniem
  • Wieża widokowa

   

  Projekt pn. „Adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne” otrzymał 82,14 pkt. i zajął 9 miejsce w konkursie.

  Całkowita wartość projektu to 3 463 912,32 zł; z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniesie 2 597 934,23 zł.

  Zakres projektu:

  • przebudowa istniejącego budynku oraz rozbudowa o nową część budynku, zagospodarowanie terenu wokół przedszkola
  • Wyposażenie przebudowanego i rozbudowanego obiektu przedszkola Miejskiego w Wolinie
  • Wykonanie małej architektury tj. piaskownice, boisko, plac edukacyjny, góra wspinaczkowa, kosz, most z tunelem

  Gmina Resko

  Projekt pn. „Przystosowanie budynku Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka
  w Resku w celu świadczenia usług w zakresie opieki żłobkowej”
   realizowany przez Gminę uzyskał 89,29 pkt. i uplasował się na 3 miejscu listy rankingowej.

  Całkowity koszt wyniesie 1 884 360,13 zł natomiast wartość dofinansowania wyniesie 1 413 270,05 zł.

  Zakres projektu:

  • Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Resku, dostosowanie obiektu i jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Wykonanie parkingu przy Przedszkolu Miejskim w Resku
  • Wykonanie zadaszenia/wiaty na wózki dziecięce
  • Wykonanie oświetlenia ekologicznego
  • Zakup wyposażenia do sal żłobkowych
  • Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Miejskim w Resku.

   

  Projekt pn. „Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko” otrzymał 74,07 pkt. i zajął 23 miejsce w konkursie.

  Całkowity koszt wyniesie 5 308 677,52 zł natomiast wartość dofinansowania wyniesie 3 981 508,08 zł.

  Celem przedsięwzięcia jest rozwój systemu usług o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym, poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury, oraz budowę nowych obiektów przeznaczonych do świadczenia ww. usług.

  Zakres projektu:

  • Budowa sceny/ muszli koncertowej w parku miejskim w Resku wraz z ekologicznym oświetleniem
  • Wykonanie ciągów komunikacyjnych pomiędzy sceną/muszlą koncertową, a budynkiem Gminnego Centrum Aktywności Lokalnej, wraz z ekologicznym oświetleniem.
  • Budowa świetlic w miejscowościach: Siwkowice i Mołstowo wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą.
  • Budowa boiska przyszkolnego w Starogardzie wraz infrastrukturą towarzyszącą

  Centrum Kultury w Resku

  Projekt pn. „Zwiększenie potencjału Centrum Kultury w Resku w zakresie funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych” otrzymał 72,58 pkt. i zajął 23 miejsce w konkursie.

  Całkowity koszt wyniesie 5 278 881,29 zł natomiast wartość dofinansowania wyniesie 3 957 660,94 zł.

  Celem przedsięwzięcia jest rozwój systemu usług o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym, poprzez modernizację istniejącej infrastruktury Centrum Kultury w Resku przy ul. Wojska Polskiego 16.

  Zakres projektu:

  • Rozbudowa o dźwig platformowy i przebudowa pomieszczeń Centrum Kultury w Resku – zgodnie z zapisami programu rewitalizacji
  • Wykonane zostaną ekologiczne formy ogrzewania – pompy ciepła. Zainstalowana zostanie wentylacja wymuszona z rekuperacją
  • Modernizacja placu przy Centrum Kultury w Resku
  • Zakup wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Kultury w Resku
  • Wykonanie oświetlenia ekologicznego oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

  Gmina Miasto Stargard

  Projekt pn. „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” otrzymał 84,31 pkt. i zajął 7 miejsce w konkursie.

  Całkowity koszt wyniesie 8 014 391,49 zł natomiast wartość dofinansowania wyniesie 3 999 999,97 zł.

  Zakres projektu:

  – odtworzenie historycznej linii zabudowy poprzez renowację budynków Książnicy Stargardzkiej i zagospodarowanie jej otoczenia

  – doposażenie biblioteki w nowoczesny sprzęt i urządzenia

  Projekt w pełni wpisuje się w realizację celu związanego ze zmniejszeniem zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne, dzięki szeregowi działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, które prowadzone będą w Książnicy Stargardzkiej po renowacji.

   

  Gratulujemy naszym klientom pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji!

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych