Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa krótki raport dotyczący postępu prac konserwatorskich przy jednym z naszych najważniejszych projektów w którego realizację jesteśmy zaangażowani, czyli w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie”

   

  Za nami kolejny odbiór konserwatorski

  W ubiegłym  miesiącu komisja konserwatorska dokonała odbioru zakończonych prac konserwatorskich w północnej nawie bocznej i kaplicach przyległych do nawy.

  Zakończone prace obejmowały renowację sklepienia wraz z konserwacją i rekonstrukcją polichromii żeber sklepiennych, jako zachowanego świadka wcześniejszego wystroju Kolegiaty sprzed konserwacji Denekego.

  Komisja dokonała także odbioru prac w kaplicach przyległych do nawy północnej w zakresie konserwacji i rekonstrukcji polichromii.

  Najnowsze postępy prac mogą Państwo podziwiać w załączonej do niniejszej notki galerii zdjęć.

   

  Opis projektu

  Projekt pn.: „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie” otrzymał dofinansowanie unijne w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

  Wartość całkowita projektu brutto wynosi 20 773 859,98 zł, otrzymana dotacja to kwota  17 604 596,05 zł.

  Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata należy do grona  najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Obiekt ten został wpisany nie tylko do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego, ale także jest zabytkiem klasy światowej. Kolegiata otrzymała bowiem kategorię „0” –  czyli jest zabytkiem klasy zerowej, najcenniejszej. O wyjątkowości tej sakralnej budowli stanowi najwyższe  w Polsce sklepienie nawy głównej: 30, 20 m. oraz cenne polichromie kościoła. Kolegiata wraz ze średniowiecznymi murami obronnymi została także uznana za Pomnik Historii zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 r.

  Ponadto, obiekt ten należy do Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego i jest jednym z najcenniejszych obiektów gotyckich na pomorzu zachodnim.

   

  Zakres projektu

  Biorąc pod uwagę powyższy stan zaawansowania prac, zakres projektu obejmuje przeprowadzenie następujących prac budowlanych i konserwatorskich:

  1. Remont elewacji Kolegiaty – ten zakres prac został już zrealizowany
  2. Remont posadzki Kolegiaty
  3. Remont konserwatorski wystroi malarskich wnętrza
  4. Iluminacja wewnętrzna i zewnętrzna Kolegiaty
  5. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej
  6. Wykonanie nowych organów dla Kolegiaty

   

  Zakres świadczonych usług Inżyniera Kontraktu dla projektu: “Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie”:

  Usługa Inżyniera Kontraktu obejmuje wykonywanie czynności zarządzania projektem w zakresie obejmującym wykonawstwo robót budowlanych i konserwatorsko – restauracyjnych i odpowiedzialności gwarancyjnej oraz zakup i montaż organów, a w szczególności:
  1) zarządzanie procesem inwestycyjnym, a w szczególności organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją prac konserwatorsko – restauratorskich
  2) przygotowanie i przeprowadzenie, przy udziale Zamawiającego, postępowań przetargowych na wybór wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych i konserwatorsko – restauratorskich
  3) pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  4) pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją inwestycji,
  5) rozliczenie środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020.

  Projekt jest realizowany w terminie od kwietnia 2020 roku do czerwca 2023 roku.

   

  Zapraszamy również do lektury dodatkowych wiadomości dotyczących tej inwestycji:

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych