Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Fundusze Europejskie dla dziedzictwa kulturowego: spektakularny sukces firmy Najda Consulting

Z dumą informujemy, że pierwsza w tym roku decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotra Glińskiego, związana z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej – odnosiła się do projektu opracowanego przez firmę Najda Consulting.

Przygotowany przez nas projekt dotyczący prac konserwatorsko – restauratorskich w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie otrzymał dofinansowanie w wysokości 17 604 596,05 zł.

Firma Najda Consulting była odpowiedzialna za przygotowanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami.

 Opis projektu

Projekt pn. “Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie” został złożony w ramach procedury pozakonkursowej do VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość całkowita projektu brutto wynosi 20 773 859,98 zł, otrzymana dotacja to kwota  17 604 596,05 zł.

Dzięki przygotowanemu przez nas wnioskowi, udało się zwrócić uwagę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na unikatowość obiektu, który jest jednym z wyznaczników miasta Stargard.

Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata należy do grona  najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Obiekt ten został wpisany nie tylko do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego, ale także jest zabytkiem klasy światowej. Kolegiata otrzymała bowiem kategorię „0” –  czyli jest zabytkiem klasy zerowej, najcenniejszej. O wyjątkowości tej sakralnej budowli stanowi najwyższe  w Polsce sklepienie nawy głównej: 30, 20 m. oraz cenne polichromie w zakrystii kościoła. Kolegiata wraz ze średniowiecznymi murami obronnymi została także uznana za Pomnik Historii zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 r.

Ponadto, obiekt ten należy do Szlaku Gotyku Ceglanego i jest jednym z najcenniejszych obiektów gotyckich pobrzeża Bałtyku.

Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie – fot. http://www.parafia.stargard.pl

Wnętrze Kolegiaty Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie – fot. http://www.parafia.stargard.pl

Jesteśmy dumni, że jako firma doradcza byliśmy odpowiedzialni za opracowanie dokumentów aplikacyjnych. Mamy nadzieję, że po przeprowadzeniu zaplanowanych prac uda się wpisać Kolegiatę NMP Królowej Świata na listę zabytków UNESCO (planowane działania do 2023 roku).

 

Zakres projektu

W chwili obecnej stan Kolegiaty pw. N.M.P. Królowej Świata pozostawia wiele do życzenia. Elewacja wymaga podjęcia działań w zakresie renowacji. Również wnętrze kolegiaty – w tym cenne malowidła wymagają odnowy. Istnieje także realne zagrożenie pożarowe wynikające z przestarzałej instalacji elektrycznej.  Dodatkowo, samo wewnętrzne oświetlenie nie wydobywa piękna unikatowych sklepień i szczegółów architektonicznych.

Sprzęt, który jest nieodzowny do funkcjonowania kolegiaty to także odpowiednie organy. Obecnie istniejące prowizoryczne organy zostały zakupione w latach 60-tych ubiegłego wieku i nie nadają się do profesjonalnych koncertów muzyki organowej.

Biorąc pod uwagę powyższy stan, zakres projektu obejmuje przeprowadzenie następujących prac budowlanych i konserwatorskich:

1. Remont elewacji Kolegiaty
2. Remont posadzki Kolegiaty
3. Remont konserwatorski wystroi malarskich wnętrza
4. Iluminacja wewnętrzna i zewnętrzna Kolegiaty
5. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej
6. Wykonanie nowych organów dla Kolegiaty

Efekt projektu

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie znacząca poprawa stanu technicznego jednego z najcenniejszych zabytków  w regionie, jakim jest zabytkowa Kolegiata pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie.

Efekt pośredni projektu jest nie do przecenienia. Mimo, iż realizacja projektu będzie się odbywać tylko na terenie województwa zachodniopomorskiego, jego oddziaływanie będzie znacznie szersze. Dzięki temu, że Kolegiata należy do prestiżowego Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, jej stan będzie miał znaczenie nie tylko w skali całego kraju, a także Europy.

 Ponadto, po zrealizowaniu projektu wprowadzony zostanie bogaty program kulturalno-edukacyjny dedykowany zarówno mieszkańcom Stargardu i okolic, jak również turystom. Takie wydarzenia jak międzynarodowe koncerty muzyczne, “Jarmark u Królowej Świata”, warsztaty i plenery artystyczne dla młodzieży, wystawy fotograficzne – to tylko niektóre z propozycji. Turyści, przez udział w tych imprezach znacząco będą wspierać rozwój gospodarczy regionu. Potencjał turystyczny projektu zostanie w pełni wykorzystany.

Nowe oświetlenie jak i nagłośnienie oraz organy dadzą możliwość stworzenia imprez typu „światło- dźwięk”, które tak są lubiane przez turystów na całym świecie.  Piękno architektury średniowiecznej zostanie ukazane w pełnej krasie.

Czujemy się zaszczyceni, że projekt który opracowaliśmy stanie się prawdziwą wizytówką miasta Stargard, przyciągającą turystów z Polski i zagranicy.

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski