Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  21 września 2021r. została podpisana umowa na wykonanie pierwszego etapu robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego zamkniętego związanego z remontem i przebudową i rozbudową pierwszego budynku na 4 gwiazdkowy hotel.  Prace budowlane związane są z  realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa innowacyjnego centrum wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez Hotele Gorzelanny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Dźwirzynie – roboty konstrukcyjno – budowlane” 

   


  Efektem inwestycji będzie prestiżowe centrum rekreacji i wypoczynku – zapraszamy na wirtualny spacer : Zobacz Gorzelanny

   

  Nasza firma jest Inżynierem Kontraktu w tym projekcie.

  Do naszych zadań na tej inwestycji należą m.in.:

  • przeprowadzenie postępowań przetargowych, weryfikacja złożonych ofert, uczestniczenie w wyborze wykonawcy oraz przygotowanie warunków kontraktowych do umowy o roboty budowlane,
  • weryfikacja dokumentacji projektowej
  • kompleksowy nadzór pod względem technicznym, merytorycznym, organizacyjnym i czasowym nad realizacją zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności poprzez kompleksową obsługę przez wyspecjalizowaną kadrę osób 

  kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu,

  Inspektorów Nadzoru wszystkich koniecznych branż, tj. branży konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej,

  specjalistę do spraw rozliczeń dotacji unijnych,

  • reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • udział w odbiorach robót budowlanych,
  • uczestnictwo w Radach Budowy,
  • weryfikacja kosztorysów powykonawczych, faktur, protokołów odbioru,
  • w zakresie rozliczeń finansowych i dotacji unijnej (m.in.: ocena poprawności sporządzanych dokumentów finansowych przez wykonawcę robót budowlanych i dostawców, przygotowywanie wniosków o transze płatnicze, przygotowywanie projektów rozliczeń z instytucją współfinansującą inwestycję)

  Przekazanie placu budowy : wrzesień 2021r

  Inwestor:

  Hotele Gorzelanny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Pokrzywnej

  Wykonawca :

  Konsorcjum:

  1. ZPH Damian Hohchaus z siedzibą w Przecławiu,
  2. IMS Niemczuk Paweł z siedzibą w Załomiu,
  3. FIHAUS Nadzór Techniczny Projektowanie i Realizacja Konstrukcji Budowlanych Piotr Figiel z siedzibą na Mierzynie.

  Wartość robót pierwszego etapu robót konstrukcyjno- budowlanych wyniesie 6.337.948,51 zł brutto

  Lokalizacja  : Dźwirzyno, 10 km od Kołobrzegu; terenu położony bezpośrednio przy jeziorze Resko Przymorskie, 600 m od morza Bałtyckiego

  Zakres inwestycji:

  Przebudowa budynku na hotel czterogwiazdkowy. Modernizowana i rozbudowywana powierzchnia obiektu to ok. 3500 m2. 

  Przebudowa obiektu na część hotelową 

  • Budowa innowacyjnej zjeżdżalni wodnej 
  • Utworzenie pokoi hotelowych
  • Utworzenie basenu krytego oraz basenu zewnętrznego
  • Utworzenie infrastruktury SPA, w tym sauny, jacuzzi, gabinety zabiegowe
  • Utworzenie restauracji i kawiarni
  • Utworzenie sali konferencyjnej 
  • Przebudowa wejścia głównego z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej
  • Zagospodarowanie terenu wraz z parkingami.

   

  Wykonawca robót dotrzymuje terminów zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym  a stan zaawansowania robót konstrukcyjno- budowlanych przedstawia się następująco:

  1. wykonano w 100% roboty rozbiórkowe na poziomie piwnic parteru, I piętra, dachu i elewacji
  2. w trakcie realizacji są roboty ziemne na zewnątrz obiektu pod rozbudowę obiektu
  3. przystąpiono do palowania pod rozbudowywaną część obiektu hotelowego
  4. do wykonania pozostało: 
  • fundamenty (wzmocnienia, płyta fundamentowa, izolacje poziome i pionowe)
  • ściany piwnic (elementy żelbetowe i stalowe, ściany murowane, niecka basenowa, izolacje i iniekcja, strop nad piwnicą wraz ze schodami wewnętrznymi)
  • ściany parteru i I piętra (elementy żelbetowe i stalowe, ściany murowane, strop nad parterem wraz ze schodami wewnętrznymi, konstrukcja dachu i pokrycie)
  • balkony (konstrukcja, izolacje, taras)
  • stolarka okienna

   

  Projekt pn.: „Budowa innowacyjnego centrum wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez Hotele Gorzelanny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Dźwirzynie” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting