Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Na terenie Wolińskiego Parku rozpoczęła się budowa 29 metrowej wieży widokowej, z której będzie rozpościerał się panoramiczny widok na Zalew Szczeciński. Pierwsze efekty prac są już widoczne. Pełny efekt będziemy mogli podziwiać już w październiku tego roku!

   

  Już teraz inwestycja wzbudza zainteresowanie mediów oraz lokalnej społeczności. W prasie można znaleźć wiele wzmianek mówiących o wolińskim projekcie https://gs24.pl/wieza-widokowa-w-wolinie-bedzie-turystycznym-hitem-kiedy-bedzie-gotowa-zobacz-wizualizacje-i-zdjecia-z-placu-budowy/ar/c7-15991423

  Nasza firma pełni funkcję Inżyniera Kontraktu.


  Rola Najda Consulting w projekcie

   

  Zadania naszej firmy zostały podzielone na trzy etapy i obejmują:

  w ramach Etapu I realizacji:

  –           weryfikacja i uszczegółowienie/zmiany/uzupełnienia we współpracy z Zamawiającym zakresu i rozwiązań techniczno-technologicznych przyjętych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym;

  –           przygotowanie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja przestrzeni publicznej parku miejskiego w Wolinie” w formule „zaprojektuj i wybuduj”;

  –           nadzór nad pracami projektowymi prowadzonymi przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego i weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej; zatwierdzenia projektów budowlanych.

  w ramach Etapu II :

  Świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczaniem zadania inwestycyjnego :

   • pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz prowadzeniem niezbędnych działań związanych z prawidłową realizacją umowy z Wykonawcą w celu wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacją projektową;
  • zapewnienie spójności realizacji zadania inwestycyjnego z wnioskiem aplikacyjnym, Studium Wykonalności, umową o dofinansowanie.

  –           wypełnianie we współpracy z Zamawiającym obowiązków sprawozdawczych, przygotowywanie wniosków o wypłatę zaliczek, wniosków o płatność.

  w ramach III etapu:

  • realizacja robót budowlanych

  Wykonawca

   

  Wykonawcą robót jest przedsiębiorstwo RSK Wolin Sławomir Zinow z siedzibą w Wolinie.

   

  Zakres zadania:

  • opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
  • prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu;
  • zmiana zagospodarowania parku miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz zagospodarowanie polany;
  • adaptacja istniejącej infrastruktury amfiteatru na cele kulturalne i społeczne;
  • rewaloryzacja zieleni parkowej w zakresie inwestycji;
  • rewitalizacja posągu Trygława wraz z otoczeniem;
  • budowa wieży widokowej o wysokości aż 29,8 m z widokiem na Zalew Szczeciński.

   

  Do dnia dzisiejszego Wykonawca na placu budowy wykonał:

  • szereg badań archeologicznych przed rewitalizacją parku miejskiego, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  • wykorytował wszystkie alejki i ścieżki pieszo-rowerowe;
  • obecnie przygotowuje teren pod palowanie i budowę wieży widokowej.

  Szczegóły dotyczące dofinansowania

   

  Projekt pn„Zmiana zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr – Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i społeczne”

  Całkowita wartość projektu to 5 221 980,00 ,

  Dofinansowanie zostało udzielone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego to 3 916 485,00 zł, Oś priorytetowa IX Infrastruktura publiczna; Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich .

   

  Więcej o inwestycji: Przeczytaj

   

  Serdecznie zapraszamy do współpracy.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting