Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Budowa pawilonu wystawowego „Centrum Dialogu Przełomy”

Opis unikatowego projektu, jakim była budowa pawilonu wystawowego „Centrum Dialogu Przełomy”.

Pozostałe informacje związane z tym prestiżowym projektem:

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod Centrum Dialogu “Przełomy”

Oficjalne otwarcie Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie

Centrum Dialogu Przełomy z nagrodą dla najlepszej przestrzeni publicznej w Europie!

Beneficjent:

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym.

Opis projektu:

Dzięki realizacji niniejszej inwestycji stworzona zostanie powierzchnia wystawowa z prawdziwego zdarzenia pozwalająca na pełne eksponowanie zbiorów muzealnych o dużej wartości historycznej i współczesnej. Budynek będzie obiektem jednobryłowym, przykrytym nieregularnym stropodachem i całkowicie podpiwniczonym (poziom kondygnacji podziemnej – 4.20). Budynek będzie posiadał jedną kondygnację nadziemną i jedną podziemną. Sposób umiejscowienia budynku będzie miał charakter innowacyjny – zostanie on wkomponowany w ziemię. Powstanie w ten sposób Pawilon Wystawowy służący celom „Centrum Dialogu Przełomy” o powierzchni użytkowej 1 913,18 m2. Obiekt będzie pełnił funkcję wystawową.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie następujących działań:

  • Roboty związane z budową pawilonu wystawowego-branża konstrukcja
  • Roboty związane z budową pawilonu wystawowego – branża architektura
  • Roboty związane z budową pawilonu wystawowego – instalacje, przekładka gazu przyłącze sieci cieplnej, drenaż opaskowy
  • Roboty związane z budową pawilonu wystawowego-branża elektryczna
  • Przyłączenie instalacji obiektu pawilonu wystawowego do sieci ENEA
  • Roboty związane z budową pawilonu wystawowego-branża telekomunikacyjna
  • Zagospodarowanie terenu
  • Zakup wyposażenia pawilonu wystawowego oraz wykonanie ekspozycji stałej

Wartość projektu 24 198 947,32 zł; Dofinansowanie 14 691 958,26 zł

Aktualizacja: 09.2018: Zapraszamy do obejrzenia inwestycji w formie krótkiego filmu:

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski