Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Przypominamy: 08.05.2019 mija termin naboru wniosków na działanie: POIR 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

Już za miesiąc – 08.09.2019 mija termin na przygotowanie dokumentacji unijnej i złożenie wniosków na działanie POIR 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój. O to dofinansowanie unijne mogą ubiegać się tylko mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich oraz okolicznych gminach. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi na prace rozwojowe 450  tys. zł; na  usługi doradcze 500 tys. zł.

POIR  3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój – na jakie projekty można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia istniejących wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie.

Prace te muszą prowadzić do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. 

Jakich innowacji muszą dotyczyć projekty, aby mogły otrzymać to dofinansowanie?

Ten typ dotacji unijnej mogą uzyskać projekty dotyczące innowacji produktowej lub technologicznej innowacji procesowej co najmniej na skalę polskiego rynku. Oznacza to, że objęty wdrożeniem produkt lub proces technologiczny będzie charakteryzować się nowością  w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim. Jednocześnie – w przypadku innowacyjności produktowej – nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu będą miały istotne znaczenie dla odbiorców produktu.

W trakcie oceny premiowane będą projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju, z dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku oraz projekty z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych usług (zgodnie z klasyfikacją Eurostat).

Na jakich obszarach koncentruje się PARP w programie Inteligentny Rozwój (POIR)?

PARP wspiera mikro-, małych i średnich przedsiębiorców konkretnymi działaniami, prowadzącymi do rozwoju tych firm, podnoszenia ich potencjału innowacyjności i konkurencyjności. PARP koncentruje się na pięciu obszarach wsparcia:

  • inwestycje w innowacje
  • dizajn
  • rynek start-upowy
  • usługi dla przedsiębiorstw
  • internacjonalizacja

Jeśli jesteście zainteresowani tym działaniem, zapraszamy do kontaktu. Grono naszych ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie wyjaśni inne wątpliwości związane z tym programem i pomoże podjąć decyzję dotyczącą składaniu aplikacji na działanie POIR 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój.

 

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski