Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami to dokument, w którym dokładnie scharakteryzowana jest inwestycja. Ujmuje ona wiele aspektów związanych tak z aspektami technicznymi, jak i otoczeniem rynkowym, konkurencją a nawet współpracą z rzecznikiem patentowym. Przygotowanie dokumentów obejmuje między innymi:

  • opracowanie biznes planu, studium wykonalności inwestycji;
  • opracowanie koncepcji architektonicznych oraz dokumentacji budowlanych wraz z kosztorysami – z uwagi na stałą współpracę ze sprawdzonymi na rynku architektami. Przykłady:
Koncepcja projektowa zagospodarowania terenów rekreacyjnych plaży miejskiej w Wolinie
Nowatorskie koncepcje architektoniczne modernizacji zejść na plażę w Świętouściu i Wisełce
  • opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa.

Dokumenty wskazane w naszej ofercie przygotowujemy dla sektora przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

Zakres prac nad przygotowaniem dokumentów do wniosku o dofinansowanie

W przypadku pozytywnej rekomendacji projektu przez naszą firmę w zakresie szans na uzyskanie wsparcia unijnego rozpoczynamy prace nad projektem. Na tym etapie rekomendujemy wiele działań strategicznych celem maksymalizacji szans na uzyskanie wsparcia. Ten etap to także nasze zaangażowanie się w przygotowanie założeń do projektów budowlanych, weryfikację ich poprawności, analizę stanu prawnego oraz instytucjonalnego w zakresie uzyskanych decyzji administracyjnych. Ostatecznym efektem naszej pracy jest opracowany wniosek o dofinansowanie inwestycji, biznes plan (studium wykonalności) oraz załączniki wymagane do wniosku.

Współpraca z klientem

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wymaga od naszych klientów bezpośredniego zaangażowania.
Z doświadczenia wiemy, że  bardzo dobre projekty unijne powstają wtedy, kiedy nasza firma jest zaangażowana na wstępnym etapie przygotowania inwestycji, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie. Bardzo ważny na tym etapie jest przepływ informacji pomiędzy wszystkimi stronami procesu przygotowania inwestycji, tj. pomiędzy architektami, specjalistami od przepisów środowiskowych, kosztorysantem. Nasi specjaliści opracowujący projekty unijne wskazują podczas indywidualnych spotkań w jaki sposób przygotować materiały do wniosku tak, żeby projekt mógł zostać jak najlepiej oceniony przez ekspertów.

Zobacz niektóre z naszych zrealizowanych inwestycji w formie krótkich filmów: Zrealizowane projekty Najda Consulting