Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Finansowanie projektów z innych źródeł

Pozyskiwanie dotacji to także doradztwo przy wyborze źródła pozyskania kapitału inwestycyjnego. Nasza firma świadczy także usługi związane z pomocą przy uzyskaniu finansowania projektów inwestycyjnych:

  • wybór najkorzystniejszego źródła finansowania inwestycji
  • biznes plan pod kredyt
  • preferencyjne pożyczki dla firm dofinansowane ze środków unijnych
  • finansowanie bankowe dla sektora MSP
  • negocjowanie warunków umowy z partnerem finansowym

Jakie finansowanie projektów inwestycyjnych wybrać?

Kredyt bankowy, leasing, factoring, pożyczkę unijną a może podwyższenie kapitału w drodze emisji nowych udziałów lub akcji?

Każdy z przedsiębiorców, który nie ma szans na dofinansowanie staje przed dylematem jak najlepiej sfinansować swoją inwestycję.

Zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny zależy od specyfiki prowadzonej działalności oraz przyjętej przez firmę strategii rozwoju. Wyłącznie precyzyjne dopasowanie produktu finansowego do potrzeb firmy może zapewnić korzystną realizację inwestycji. Różnorodność form i sposobów finansowana, skomplikowane procedury i niebezpieczeństwa jak np. utajone koszty umów, związane z wyborem optymalnego źródła finansowania skłaniają do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych.

Najda Consulting to także profesjonalne doradztwo w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych

Nasza firma dysponując doświadczeniem w realizacji kilkunastu projektów inwestycyjnych oraz zespołem wysokiej klasy ekspertów z zakresu finansów, bankowości, organizacji i zarządzania oraz prawa, gwarantuje profesjonalne doradztwo finansowe. Opracowujemy Biznes plany i analizy finansowe, które są niezbędne do otrzymania takiego wsparcia. Pracując nad biznes planem dostosowujemy się do możliwości oraz potrzeb przedsiębiorstwa. To pozwala już na etapie powstawania biznes planu, wypracować wspólnie taki końcowy model biznesu, który pozwoli na otrzymanie kredytu bankowego.

Firma Najda Consulting posiada także akredytację udzieloną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A, w związku z tym na sfinansowanie naszych usług możecie Państwo otrzymać dofinansowanie nawet do 80% wartości takiej usługi.

Zobacz wszystkie certyfikaty Najda Consulting