Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Finansowanie projektów z innych źródeł

Najda Consulting to także profesjonalne doradztwo w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych

Nasza firma dysponując doświadczeniem w realizacji kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych oraz zespołem wysokiej klasy ekspertów z zakresu finansów, bankowości, organizacji i zarządzania oraz prawa gwarantuje profesjonalne doradztwo finansowe. Opracowujemy wnioski, biznes plany i analizy finansowe, które są niezbędne do otrzymania takiego wsparcia. Pracując nad biznes planem dostosowujemy się do możliwości oraz potrzeb przedsiębiorstwa. To pozwala już na etapie powstawania biznes planu, wypracować wspólnie taki końcowy model biznesu, który pozwoli na otrzymanie kredytu bankowego lub pozyskania finansowania z innych źródeł

Finansowanie projektów z innych źródeł

Doradzamy również przy wyborze pozyskania optymalnego źródła kapitału pożyczkowego lub kredytowego. W celu pozyskania odpowiedniego źródła finansowania podejmujemy się wykonywania następujących usług:

wybór najkorzystniejszego źródła finansowania inwestycji

opracowanie biznes planu

finansowanie bankowe dla sektora MSP

opracowanie wniosków

preferencyjne pożyczki dla firm dofinansowane ze środków unijnych

negocjowanie warunków umowy z partnerem finansowym

Jakie finansowanie projektów inwestycyjnych wybrać?

Kredyt bankowy, leasing, factoring, pożyczkę unijną a może podwyższenie kapitału w drodze emisji nowych udziałów lub akcji?
Każdy z przedsiębiorców, który nie ma szans na dofinansowanie staje przed dylematem jak najlepiej sfinansować swoją inwestycję.
Zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny zależy od specyfiki prowadzonej działalności oraz przyjętej przez firmę strategii rozwoju. Wyłącznie precyzyjne dopasowanie produktu finansowego do potrzeb firmy może zapewnić korzystną realizację inwestycji. Różnorodność form i sposobów finansowana, skomplikowane procedury i niebezpieczeństwa jak np. utajone koszty umów związane z wyborem optymalnego źródła finansowania skłaniają do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych.
Dla naszych klientów przygotowujemy analizę możliwych źródeł finansowania inwestycji oraz rekomendacje pod kątem konkretnego projektu.
Firma Najda Consulting posiada akredytację udzieloną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A, w związku z tym na sfinansowanie naszych usług w tym zakresie możecie Państwo otrzymać dofinansowanie nawet do 80% wartości usługi.