Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Wpisz dotacje unijne w strategię rozwoju swojej firmy. Poznaj ostatnie (!) w 2019 roku nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorstw

Za nami okres wakacyjny i wszyscy zaczynamy planować kolejne działania związane z rozwojem firmy. Będą to już ostatnie konkursy o dofinansowanie w ramach perspektywy unijnej 2014-2020. W tym celu firma Najda Consulting przygotowała informacje o konkursach dla przedsiębiorstw które będą ogłaszane we wrześniu, październiku i listopadzie 2019r. Dotacje dla firm zostaną przeznaczone między innymi na  prace badawczo-rozwojowe, zakup wartości niematerialnych i prawnych, zakup środków trwałych, zakup nieruchomości, budowę hal produkcyjnych, które pozwolą m.in. na wprowadzanie nowych lub ulepszonych wyrobów, technologii lub usprawnienie procesów produkcyjnych czy usługowych. Dla przedsiębiorstw to istotny czynnik wzrostu konkurencyjności na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Każdy przedsiębiorca, któremu zależy na rozwoju własnej firmy powinien poznać możliwości, jakie niosą za sobą konkursy na ten rodzaj projektów. Na bieżąco będziemy publikować szczegółowe informacje na temat każdego z konkusów, śledź zatem nasze profile w mediach społecznościowych.

Poznaj informacje na temat konkursów o dofinansowanie przygotowane przez ekspertów Najda Consulting

Eksperci Najda Consulting  – najbardziej skutecznej firmy w pozyskiwaniu funduszy unijnych w województwie zachodniopomorskim w roku 2017 (wg magazynu Fundusze Europejskie)  przygotowali uproszczoną charakterystykę konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeżeli zamierzasz skorzystać z możliwości, jaką oferują te działania – spotkaj się z naszą kadrą, która oceni szanse na dofinansowanie twojego pomysłu według kryteriów programu. Świadczymy doradztwo unijne, pisanie wniosków unijnych a także rozliczenia dotacji. 

Wsparcie dotacyjne na poziomie regionalnym

Dofinansowanie dla firm które prowadzą działalność gospodarczą na terenach następujących gmin: Szczecin, Stargard, Goleniów, Police, Świnoujście, Stepnica, Nowe Warpno, Stepnica, Gryfino, Dobra, Kołbaskowo, Stare Czarnowo.

Dofinansowanie dotyczy zakupu maszyn i urządzeń, budowy obiektów lub ich remontu, zakupu  wartości niematerialnych i prawnych, prowadzących do:

 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Ogłoszenie konkursu:

30 Sierpień 2019r

Rozpoczęcie naboru wniosków:

1 Październik 2019r.

Zakończenie naboru wniosków:

2 Grudzień 2019r


Konkurs dla przemysłu stoczniowego w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest jednak zakres projektu, który musi być ściśle powiązany z przemysłem stoczniowym, w szczególności w zakresie budownictwa okrętowego.

Możliwe będzie sfinansowanie inwestycji w grunty, budynki, budowle, roboty budowlane, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, które prowadzić będą do:

 • Budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 • Wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
 • Zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • Zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Należy jednak mieć na uwadze, że dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia w zakresie i na rzecz budowy statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore i/lub ich naprawy, konserwacji, przebudowy, a także produkcja i dostarczanie wyposażenia i części statków, konstrukcji pływających, łodzi, konstrukcji offshore (np. kotwic, śrub napędowych, silników, instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, instalacji, oświetlenia).

Ogłoszenie konkursu:

31 Październik 2019r

Rozpoczęcie naboru wniosków:

2 Grudzień 2019r.

Zakończenie naboru wniosków:

3 Luty 2020r


Dofinansowanie dla firm które prowadzą działalność gospodarczą na terenach następujących gmin: Koszalin, Kołobrzeg, Białogard, Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie.

Dofinansowanie dotyczy zakupu maszyn i urządzeń, budowie obiektów lub ich remoncie, zakupie  wartości niematerialnych i prawnych, prowadzących do:

 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Ogłoszenie konkursu:

30 Sierpień 2019r

Rozpoczęcie naboru wniosków:

1 Październik 2019r.

Zakończenie naboru wniosków:

2 Grudzień 2019r


Konkurs w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji dla projektów wpisujących się w  założenia Kontraktów Samorządowych.

Kto może się ubiegać?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które zlokalizują swoją inwestycję na terenie danego Kontraktu Samorządowego. Proponowane projekty w ramach omawianego naboru powinny wpisywać się w specjalizacje i cele danego Kontraktu Samorządowego, na terenie którego planowana jest inwestycja.

W ramach województwa zachodniopomorskiego wdrażanych jest 6 kontraktów samorządowych, które obejmują następujące gminy:

1. Kontrakt Samorządowy Strefa Centralna:

 • Powiat Drawski – gminy: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo, Złocieniec;
 • Powiat Łobeski – gminy: Dobra, Łobez, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno;
 • Powiat Świdwiński, Gminy: Brzeżno, Połczyn – Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Miejska Świdwin, Świdwin.

2. Kontrakt Samorządowy – Lider Pojezierzy:

 • Gmina Barlinek, Gmina Choszczno, Gmina Dębno, Gmina Myślibórz, Gmina Pełczyce, Gmina Trzcińsko Zdrój

3. Kontrakt Samorządowy pt. „Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego:

 • Gmina i Miasto Mirosławiec, Gmina Człopa, Gmina Tuczno, Gmina Miejska Wałcz, Gmina Wiejska Wałcz, Powiat Wałecki

4. Kontrakt Samorządowy pt. Rozwój społeczno – gospodarczy obszaru „Pyrzyce +” obejmujący Gminy: Banie, Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice oraz Powiat Pyrzycki:

 • Gmina Banie, Gmina Bielice, Gmina Kozielice, Gmina Lipiany, Gmina Pyrzyce, Gmina Przelewice, Gmina Warnice, Powiat Pyrzycki

5. Kontrakt Samorządowy pt. Inwestycja w rozwój gospodarczy gmin Nowogard, Maszewo, Osina i Powiatu Goleniowskiego – drogą do efektywnego kształcenia zawodowego:

 • Gmina Nowogard, Gmina Osina, Gmina Maszewo, Powiat Goleniowski

6. Kontrakt Samorządowy dla Powiatu Szczecineckiego:

 • Miasto Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Biały Bór, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca, Gmina Szczecinek, Powiat Szczecinecki

 Warunki konieczne, by projekt otrzymał wsparcie unijne

W ramach konkursu możliwe będzie dofinansowanie innowacyjnych projektów polegających na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych lub organizacyjnych. W efekcie projektu musi dojść do:

 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu lub usługi,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dotacje unijne można otrzymać na zakup maszyn i urządzeń, roboty budowlane, zakup sprzętu produkcyjnego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ogłoszenie konkursu

30 Sierpień 2019r

Rozpoczęcie naboru wniosków:

1 Październik 2019r.

Zakończenie naboru wniosków:

2 Grudzień 2019r


Wsparcie dotacyjne na projekty badawczo rozwojowe

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Działanie ukierunkowane jest na wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa i ich konsorcja. Wsparcie kierowane jest zarówno do dużych przedsiębiorstw jak i MŚP. Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Wsparcie dotacyjne będzie możliwe do uzyskania na poziomie regionalnym i krajowym

Terminy naboru wniosków od 2 września do 29 listopada 2019r.


Własna działalność badawczo-rozwojowa kluczem do sukcesu rynkowego

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Wsparcie dotacyjne będzie możliwe do uzyskania na poziomie regionalnym i krajowym

Terminy naboru wniosków od 26 września do 14 października 2019r.


Projekty oparte o innowacyjne rozwiązania które powstały dzięki pracom badawczo rozwojowym i zostaną wdrożone na rynek.

Badania na rynek

Dofinansowanie można otrzymać między innymi na budowę lub rozbudowę zakładów produkcyjnych, zakup środków trwałych. Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

Wsparcie dotacyjne będzie możliwe do uzyskania na poziomie krajowym

Terminy naboru wniosków od 1 października do 31 października 2019r.


Kredyt na innowacje technologiczne

Dofinansowanie można otrzymać między innymi na budowę lub rozbudowę zakładów produkcyjnych, zakup środków trwałych. Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii. Projekt będzie finansowany z kredytu bankowego (przy min. 25% udziale własnym), który zostanie częściowo spłacony ze środków publicznych w formie tzw. premii technologicznej.

Wsparcie dotacyjne będzie możliwe do uzyskania na poziomie krajowym

Terminy naboru wniosków od 15 października 2019 roku do 27 luty 2020 roku.

* * *

Firma Najda Consulting świadczy od 2004 roku usługi związane z pozyskiwaniem dotacji unijnych. W 2018 roku w ogólnopolskim rankingu przygotowanym przez magazyn Fundusze Europejskie po raz kolejny zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim pod względem ilości projektów oraz drugie miejsce pod względem wartości pozyskanych dotacji w województwie zachodniopomorskim. Wynik ten sklasyfikował nas na 20 miejscu w Polsce.

Sprawdź z gronem naszych ekspertów, czy twój projekt spełnia kryteria innowacyjności i pozwól nam opracować najbardziej optymalną strategię pozyskania dotacji unijnych na planowane przez ciebie innowacje.

Poznaj nas na: www.najdaconsulting.pl

Śledź nasze profile w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/NajdaConsulting/

https://www.linkedin.com/company/najda-consulting/

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski