Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Dofinansowanie do 55% dla firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.

30 sierpnia 2019r Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków dla przedsiębiorstw działających na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Konkurs rozpocznie się 1 października i będzie trwał do 2 grudnia 2019r.

 O dofinansowanie mogą starać się firmy które prowadzą działalność i realizują inwestycje na terenach następujących miast i gmin:

– miasto Szczecin

– miasto Stargard

–  gmina Stargard

– miasto Świnoujście

– gmina Police

– gmina Dobra

– gmina Kołbaskowo

– gmina Goleniów

– gmina Gryfino

– gmina Kołbaskowo

– gmina Nowe Warpno

– gmina Stare Czarnowo

– gmina Stepnica

Na co można otrzymać dofinansowanie  

Dofinansowanie do 55% – może obejmować inwestycje w maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, budynki, budowle i grunty. Szczegóły konkursu – znajdują się poniżej. Wszystkim zainteresowanym klientom służymy pomocą przy przygotowywaniu niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej, prowadzące do:

  •  budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
  •  wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
  •  zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  •  zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Zobacz jakie projekty przygotowane dla przedsiębiorstw przez Najda Consulting otrzymały dofinansowanie w poprzednich naborach https://najdaconsulting.pl/category/msp/

Terminy naboru wniosków

Konkurs rozpocznie się 1 października i będzie trwał do 2 grudnia 2019r.

Kto może się ubiegać

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poziomy dofinansowań w konkursie

45% – średnie przedsiębiorstwa

55% – mikro i małe przedsiębiorstwa

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln zł

Dostępna pula środków w konkursie

Alokacja w konkursie wynosi 10.041.408 zł

Kryteria punktowane w konkursie

Największe szanse na dofinansowanie mają przedsiębiorcy którzy spełnią następujące kryteria punktowane:

– Ilość wprowadzonych innowacji technologicznych lub procesowych – 4 szt. i więcej – 22 pkt

– Komplementarność z innymi projektami – 6 pkt.

– Rozwój specjalizacji regionalnych: branża metalowa i maszynowa – 4 pkt, branża drzewna i chemiczna – 3 pkt, logistyka – 2 pkt, pozostałe – 1 pkt

– Zmniejszenie wielkości dofinansowania poniżej 500.000 zł – 4 pkt

– Konkurencyjność Wnioskodawcy w skali światowej – 5 pkt

– Gotowość do realizacji(posiadanie wszystkich pozwoleń) – 5 pkt

– Liczba miejsc pracy – powyżej 3 – 3 pkt.

#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój

 

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski