Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej działanie FENX.01.03 Gospodarka wodno‐ściekowa rozpoczął 31 sierpnia br. nabór wniosków. Potrwa on 3 miesiące i zakończy się 31 października br. Maksymalny możliwy do pozyskania poziom dotacji unijnej to 70 %.

   


  Warunki podstawowe – minimum 15 tys. RLM oraz doprowadzenie do zgodności z wymogami dyrektywy ściekowej  

   

  Do dotacji kwalifikuje się budowa nowej infrastruktury komunalnej do zbierania ścieków komunalnych oraz budowa, przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej infrastruktury komunalnej do ich oczyszczania.

  Niestety są istotne ograniczenia.

  • Po pierwsze muszą być to inwestycje niezbędne do zrealizowania zobowiązań wynikających z dyrektywy ściekowej.
  • Po drugie, aby mieć szanse na dotację, inwestycja musi być realizowana w aglomeracjach o wielkości co najmniej 15 tys. RLM, które są wskazane w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) jako niespełniające wymaganych warunków zgodności z dyrektywą ściekową.

   

  Dotacje w aglomeracjach o wielkości poniżej 15 tys. RLM będą finansowane ze środków programów regionalnych, które zgodnie z obowiązującą linią demarkacyjną, rozdysponowywane są przez marszałków województw.

   

  Co może wejść w zakres projektu?

  Po pierwsze, budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych, która jest niezbędna dla osiągnięcia zgodności z dyrektywą ściekową. Po drugie, technologie wykorzystujące potencjał energetyczny ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej oraz wymianę urządzeń na energooszczędne.

  Ponadto, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ale tylko na terenie aglomeracji, które nie spełniają wynikającego z dyrektywy ściekowej wymogu w zakresie stopnia skanalizowania.

  Limit 20 % na działania uzupełniające

   

  Dodatkowo, dopuszczalne jest włączenie do zakresu kompleksowego projektu:

  • wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnym,
  • inwestycji w oczyszczalniach ścieków spełniających warunki zgodności z dyrektywą ściekową (np. wykorzystania potencjału ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej)
  • rozbudowy i poprawy jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę,
  • zwiększania efektywności dostaw wody, rozwoju systemów ujęć, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy wody do spożycia.

  Jednakże należy pamiętać, iż tego typu zadania będą traktowane jako działania uzupełniające objęte limitem 20% całkowitego kosztu kwalifikowanego projektu.

   

  Inwestycje w infrastrukturę nie spełniającą wymogów dyrektywy ściekowej Inwestycje w infrastrukturę nie spełniającą wymogów dyrektywy ściekowej (działania uzupełniające)
  Min. 80 % kosztów kwalifikowalnych Max. 20 % kosztów kwalifikowalnych

   

  Ponadto, gdy będzie to bezpośrednio związane z realizowanym projektem, możliwe jest sfinansowanie wydatków na działania edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

   

  Co będzie najwyżej punktowane?

  Najwyżej ocenianymi elementami projektu będą (po 80 pkt za każdy element):

  • objęcie zakresem projektu budowy, rozbudowy (zwiększenie przepustowości) , modernizacji, likwidacji (połączonej z przekierowaniem ścieków do oczyszczalni spełniającej wymogi rozporządzenia) oczyszczalni ścieków, co doprowadzi do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej;
  • gotowość do realizacji – jeżeli więcej niż 80 % zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę/decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji w stosunku do wartości wszystkich zadań

  Suma możliwych do pozyskania punktów to 370.

   


  Postaw na doświadczenie!

   

  Pragniemy poinformować, iż posiadamy duże doświadczenie w realizacji projektów wodno kanalizacyjnych, poniżej kilka projektów które do tej pory z sukcesem zrealizowaliśmy. Poniżej kilka z nich:

  • Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
   Wartość inwestycji: 73 948 245,63 zł
   Wartość dofinansowania: 37 845 628,76 zł.

  https://najdaconsulting.pl/postepy-robot-zwiazane-z-przebudowa-i-rozbudowa-oczyszczalni-sciekow-w-miedzyzdrojach/

  • Gmina Rewal „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal”, Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
   Wartość inwestycji: 28 925 613,24 
   Wartość dofinansowania: 17 526 631,80 zł.

  https://najdaconsulting.pl/pl-rozbudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-pobierowie-gmina-rewal/

  • Gmina Choszczno „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
   Wartość inwestycji: 40 882 027,24 
   Wartość dofinansowania: 20 817 384,33 zł.

  https://najdaconsulting.pl/rozbudowa-systemu-wodociagowo-kanalizacyjnego-w-gminie-choszczno/

  • Gmina Trzcińsko -Zdrój „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku Zdroju”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020-Oś Priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu
   Wartość inwestycji: 7 579 250,00 zł
   Wartość dofinansowania: 5 026 745,76 zł.

  https://najdaconsulting.pl/z-wizyta-na-przebudowywanej-oczyszczalni-sciekow-w-trzcinsku-zdroju/


  Nabór wniosków na dotacje na inwestycje związane z wodą

  Warto wspomnieć, iż 31 października br. również w Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie się nabór wniosków w ramach Działania FENX.02.05 Woda do spożycia. Do wykorzystania będzie 300 mln zł na projekty dotyczące systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia.


   

  Więcej informacji udzieli Państwu:

  Robert Michalski
  Kierownik działu doradztwa unijnego i krajowego
  +48 451 146 355
  r.michalski@najdaconsulting.pl

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych