Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Szanowni Państwo,

  Nadszedł czas podsumowań. Kończący się właśnie rok był dla nas wyjątkowy. Mimo pandemii, niepewności jak będzie wyglądała przyszła perspektywa unijna czy też zawirowań gospodarczych rozpoczęliśmy oraz zrealizowaliśmy wiele fantastycznych projektów. Dzisiaj postanowiliśmy przedstawić Państwu nasze subiektywne zestawienie najistotniejszych realizacji.

  Korzystając z okazji pragnę podziękować Państwu za zaufanie i postawienie na współpracę z naszą firmą. Życzę samych sukcesów biznesowych w 2022r. 

  Andrzej Najda

   


  Dział doradztwa unijnego i krajowego

   

  BINOWO GOLF PARK

  Tytuł projektu: Rozbudowa Binowo Park – innowacyjne produkty turystyczne oferujące nocną grę w golfa oraz łączące grę w golfa z turystyką rowerową, krajoznawczą i enoturystyką

  – wartość projektu 3.387.075 zł, wartość przyznanej dotacji 1.514.546 zł

  – I miejsce w konkursie i 99 punktów w ocenie  na 100 możliwych do uzyskania

  – Projekt przewiduje wdrożenie innowacyjnych produktów turystycznych „Golf&Bike” (połączenie gry w golfa z wycieczkami rowerowymi po terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” i terenach nad jeziorem Miedwie), „Golf&Sightseeing” (połączenie gry w golfa z wycieczkami krajoznawczymi po terenie Puszczy Bukowej), „Golf&Wine” (połączenie gry w golfa ze zwiedzaniem największych winnic(winnica Turnau i winnica Kojder) na Pomorzu Zachodnim oraz „Night Golf” (gra w golfa po zmroku). Ponadto wszystkie produkty turystyczne obejmować będą możliwość noclegu w budowanym w ramach projektu budynku zakwaterowania rekreacyjnego.

  Więcej: https://najdaconsulting.pl/cztery-kolejne-nasze-projekty-z-dofinansowaniem-na-54-zl/

   

  HOTEL I RESTAURACJA AURORA SP. Z O.O z Międzyzdrojów

  Projekt pn. „Wdrożenie atrakcyjnej spakietyzowanej oferty turystycznej przez HOTEL I RESTAURACJA AURORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

  Całkowita wartość projektu: 8 945 413,62 zł; wartość dotacji UE: 3 999 981,70 zł;

  Przedmiotem projektu pn. „Wdrożenie atrakcyjnej spakietyzowanej oferty turystycznej przez HOTEL I RESTAURACJA AURORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” jest nadbudowa Hotelu Aurora Family&SPA w której to powstaną nowe apartamenty dla gości. W Hotelu planuje się także wprowadzenie nowych innowacyjnych na skalę międzynarodową spakietyzowanych usług turystycznych, polegających na współpracy z różnymi podmiotami lokalnymi i organizowaniu czasu klientom hotelu w oparciu o lokalne uwarunkowania i atrakcje. Ponadto zostanie unowocześniona oferta turystyki zdrowotnej poprzez zakup kapsuły floatingowej, w której goście hotelu będą mogli się regenerować.W szerokiej ofercie Wnioskodawcy pojawią się m.in.: wycieczki krajoznawcze, organizowanie rejsów po Bałtyku oraz Zalewie Szczecińskim, wycieczki rowerowe po szlakach, aktywności na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, unowocześnienie oferty turystyki zdrowotnej oraz SPA &Wellnes poprzez zakup nowoczesnej kapsuły floatingowej oraz wprowadzenie zajęć aquacyclingu.

  Więcej https://najdaconsulting.pl/100-skutecznosci-naszych-projektow-w-ramach-dzialania-1-5/

   

  LARS LAJ POLSKA SP. Z O.O.

  Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych oraz autorskich rozwiązań w zakresie produkcji placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych przez LARS LAJ POLSKA Sp. z o.o.” realizowany przez przedsiębiorstwo  LARS LAJ POLSKA Sp. z o.o. uzyskał 91,50 punktów na 100 punktów i uplasował się na 9 miejscu listy rankingowej.

  Całkowita wartość projektu to 8 199 999,98 zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniesie 2 999 999,98 zł.

  Przedmiotem projektu jest rozbudowa zaplecza produkcyjnego firmy Lars Laj Polska sp. z o.o. poprzez budowę obiektu składającego się z części biuro-socjalnej, produkcyjnej, magazynowej oraz zakupu niezbędnego zaplecza technicznego i oprogramowania.

  Dzięki realizacji projektu zostanie wdrożona nowa linia produktowa w postaci wertykalnych placów zabaw oraz wertykalnych siłowni zewnętrznych, która będzie stanowiła nowość na docelowym rynku krajowym oraz światowym.

  Wertykalne rozwiązania zagospodarowania terenów w przestrzeni publicznej zyskują coraz większą popularność. Powodem jest ograniczona powierzchnia, która może być wydzielona pod tereny rekreacyjne. Jest to szczególnie zauważalne w miastach. Pionowa konstrukcja nie tylko pozwala ograniczyć powierzchnię zabudowy, ale także daje nowe, niespotykane podejście aranżacyjne i funkcjonalne.

   

  GISPRO SP. Z O.O.

  Projekt pn. „Wdrożenie technologii multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej umożliwiającej wielkopowierzchniową inwentaryzację roślinności”.

  Projekt uzyskał 80,50 punktów na 100 punktów.

  Całkowita wartość projektu to 7 993 374,35 zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniesie 2 924 405,25 zł.

  Wnioskodawca jest firmą geodezyjną, która inwestuje w najnowsze technologie fotogrametryczne i teledetekcyjne. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wdroży do użytku technologię zintegrowanego pomiaru spektralno-przestrzennego. Wnioskodawca wprowadzi usługę inwentaryzacji i parametryzacji roślinności na obszarach zurbanizowanych, która będzie innowacją produktową na poziomie międzynarodowym.

  Więcej: https://najdaconsulting.pl/95-mln-zl-dla-naszych-klientow-na-rozwoj-inteligentnych-specjalizacji/

   


  Dział rozliczeń projektów

   

  Poręczenia kredytowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Tytuł Projektu: Budowa Centrum Konferencyjno – Szkoleniowego w Wisełce

  Wartość projektu:  37 558 050,00 zł

  Wartość dofinansowania 5 200 000,00

  Więcej: https://najdaconsulting.pl/wiecha-na-budowie-w-wiselce-zawieszona/

   

  Cleverbroker sp. z o.o. sp.k

  Przedmiotem projektu było wykonanie prac badawczych, których celem będzie opracowanie innowacyjnego, wielokryterialnego systemu informatycznego opartego o sztuczną inteligencję. Zadaniem tworzonego systemu będzie weryfikacja i dobór graczy do drużyn w e-sportowych. Dobór przeprowadzony będzie w oparciu o różnorodne kryteria, dotyczące gry bezpośrednio (np.: refleks, celność) oraz cech graczy (fizycznych, psychicznych, społecznych). W efekcie wypracowany zostanie plan treningowy z zaleceniami dla konkretnych graczy wskazującymi obszary do poprawy wraz z metodami pracy. Mimo iż system jest w trakcie opracowywania, już teraz rozwiązaniem interesują się drużyny z całego świata.

  Wartość całkowita projektu wyniosła 1 095 462,50 zł natomiast wartość dofinansowania to 706 306,25 zł.

  Więcej:  https://najdaconsulting.pl/cleverbroker/

   

  Pigment Sp. J.

  Dzięki dotacji unijnej został wybudowany budynek socjalno biurowy oraz hala produkcyjna o łącznej powierzchni 1 165,85 m2. Poza typowym zakresem robót budowlanych (m.in. fundamenty, konstrukcja, roboty murowe, dach, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja) oraz zagospodarowania terenu, na specjalną uwagę zasługuje wyposażenie zakładu w linię technologiczną do produkcji farb oraz montaż  instalacji fotowoltaicznej. Koszt energii jest ważnym parametrem ekonomicznym przy tego typu produkcji. Użyta instalacja fotowoltaiczna nie tylko jest ekologicznym źródłem pozyskania energii, ale także pozwala na polepszenie parametrów ekonomicznych procesu produkcji.

  Więcej: https://najdaconsulting.pl/zakonczylismy-rozbudowe-zakladu-produkcyjnego-w-ktorym-firma-pigment-sp-j-uruchamia-produkcje-innowacyjnych-w-skali-swiatowej-farb-multifunkcyjnych/

   

  Gmina Międzyzdroje

  Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest jedną ze strategicznych w chwili obecnej inwestycji w Gminie Międzyzdroje. Zachodzi bowiem obawa, że aktualnie działająca oczyszczalnia już wkrótce nie będzie w stanie skutecznie oczyścić wszystkich dopływających ścieków. Zwiększająca się corocznie ilość turystów, a także powstające nowe obiekty hotelowe mają znaczący wpływ na efektywność działającej dzisiaj oczyszczalni.

  Dzięki inwestycji zostanie nie tylko rozbudowana i zmodernizowana  aktualnie działająca oczyszczalnia, ale także powstanie nowy reaktor biologiczny oraz nowe odcinki sieci kanalizacyjnej o długości ok. 7,56 km, do której podłączonych zostanie 64 gospodarstw domowych i ok. 1 450 miejsc noclegowych. Po zakończeniu inwestycji – 31 lipca 2022 miasto Międzyzdroje osiągnie prawie 100% poziomu skanalizowania.

  Więcej: https://najdaconsulting.pl/startuje-przebudowa-oczyszczalni-sciekow-za-64-mln-zl-w-miedzyzdrojach-milionowa-inwestycja-dla-ktorej-najda-consulting-pelni-role-koordynatora-projektu/

   


   Dział realizacji projektów inwestycyjnych

  DPS Choszczno

  W ramach projektu zostanie: postawiony budynek wolnostojący jako Międzypokoleniowe Centrum Integracji z zastosowaniem nowoczesnych technologii i materiałów, w tym pomp ciepła, zakupione wyposażenie, sprzęt medyczny oraz samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

  Całkowita wartość inwestycji to prawie 16,3 mln zł, z czego otrzymane dofinansowanie przez Beneficjenta – Prometeusz Sp. z o.o. to ponad 7,2 mln zł.

   Więcej: https://najdaconsulting.pl/z-wizyta-na-budowie-miedzypokoleniowego-centrum-integracji-w-choszcznie-najnowsze-postepy/

  Wody Polskie

  W ramach kontraktu obiekt zostanie wyremontowany, zmodernizowany i dostosowany do potrzeb administracyjno-biurowych. Projekt o nazwie „Przebudowa budynku przy ul. Kolumba w Szczecinie na siedzibę PGW WP RZGW Szczecin” będzie realizowany w formule „projektuj i buduj”. Wkrótce zostanie ogłoszone postępowanie na generalnego wykonawcę, który opracuje dokumentację projektową, uzyska niezbędne zgody i pozwolenia umożliwiające realizację inwestycji, a następnie przeprowadzi prace budowlane.

   Więcej: https://najdaconsulting.pl/najda-consulting-inzynierem-kontraktu-ktory-rozpocznie-rewitalizacje-szczecinskiej-wenecji/

  Kolegiata pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie 

  Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.2 Ochrona zabytków.

  Wartość całkowita projektu wynosi 20 773 859,98 zł, przyznane dofinansowanie wynosi 17 604 596,05 zł.

   

             

   

  Więcej:  https://najdaconsulting.pl/postepy-prac-w-w-zabytkowej-kolegiacie-pw-nmp-krolowej-swiata-w-stargardzie/ – remont stulecia

  Gmina Wolin

  I na koniec naszego zestawienia: To będzie prawdziwy hit turystyczny – w Wolinie powstanie 31 metrowa wieża widokowa.

  Dzisiaj po raz pierwszy przedstawimy wizualizację nowej atrakcji turystycznej, która obok Festiwalu Wikingów z pewnością stanie się wizytówką tego regionu. 

   Więcej:  https://najdaconsulting.pl/w-wolinie-powstanie-piekna-wieza-widokowa/

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych