Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie”

  27 kwietnia br. Komisja Konserwatorska odebrała prace na sklepieniu, tryforium, filarach w obszarze prezbiterium!

  27 kwietnia br. odbył się odbiór prac konserwatorskich związany z wykonaniem prac konserwatorskich malowideł ściennych w części prezbiterium. Prace konserwatorskie tej części świątyni trwały od kwietnia 2020 roku.  Celem prac było przywrócenie formy dekoracji sklepienia i ścian zgodnego ze stanem z 1911 roku, odpowiadającym efektowi renowacji Kolegiaty przez zespół Heinricha Deneke’go. Odsłaniano i odtwarzano kolejne fragmenty warstw przemalowań wtórnych, odsłaniano malatury o różnym stopniu zachowania.

  Prace prowadzone były na wysokości 29,5 m co niewątpliwie było dużym wyzwaniem dla wykonawcy prac konserwatorskich.

  W Komisji Konserwatorskiej, która odbierała wykonane prace uczestniczyli  m.in. Tomasz Wolender – Wojewódzki Konserwator Zabytków, prof. Robert Rogal – rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciel Inwestora – proboszcz Kolegiaty ks. dr Janusz Posadzy, Inżynier Kontraktu – Andrzej Najda pełniący rolę kierownika projektu, dr Małgorzata Gwiazdowska – pełniąca rolę inspektora nadzoru prac konserwatorskich, Małgorzata Zyzik – pełniąca rolę nadzoru autorskiego oraz przedstawiciele Wykonawcy robót.

  Zakres wykonanych prac konserwatorskich który podlegał odbiorowi:

  – wykonanie kilkunastu próbek badań poszczególnych warstw malarskich wewnątrz kościoła m.in. obejmujących polichromie w obrębie prezbiterium

  – renowacja i rekonstrukcja polichromii sklepienia prezbiterium

  – rekonstrukcja aniołów na wysklepkach

  – prace konserwatorskie elementów dekoracji malarskiej

  – glazurowanie arkad tryforium oraz glazurowanie fryzu

   

  Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.2 Ochrona zabytków.

  Wartość całkowita projektu wynosi 20 773 859,98 zł, przyznane dofinansowanie wynosi 17 604 596,05 zł.

  Zakończenie realizacji projektu planowane jest do 28 kwietnia 2023 roku.

  Firma Najda Consulting – odpowiedzialna za wcześniej za przygotowanie wniosku o dotację unijną na prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie, obecnie pełni funkcję Inżyniera Kontraktu dla tego projektu.

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych