Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Trzy lata minęły od kiedy rozpoczęły się pierwsze prace w ramach realizowanego przez firmę Najda Consulting sp. z o.o. sp.k projektu pn.: „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko-restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie”. Obecnie trwają częściowe odbiory, uruchamianie systemu SAP, iluminacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz odbiór organów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o dotychczas realizowanym remoncie stulecia stargardzkiej Kolegiaty oraz galerię zdjęć.

   

  Zakres projektu:

  Przedmiotem projektu są prace remontowo-budowlane i konserwatorskie w unikatowym zabytkowym obiekcie Kolegiaty pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • remont elewacji
  • remont posadzki
  • remont konserwatorski wystroi malarskich wnętrza
  • iluminacja Kolegiaty wraz z terenem przykościelnym
  • remont wewnętrznej instalacji elektrycznej
  • wykonanie organów dla Kolegiaty

   

  Źródło finansowania:

  Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.2 Ochrona zabytków.

  Dofinansowanie: 17 604 596,05 zł

  Całkowita wartość projektu: 20 773 859,98 zł

   

  Zadania zaplanowane i realizowane w projekcie:
  1. Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej i konserwatorskiej.
  2. Roboty budowlane obejmujące:
  • remont elewacji
  • remont posadzki
  • remont konserwatorski wystroi malarskich wnętrza
  • iluminacja Kolegiaty wraz z terenem przykościelnym
  • remont wewnętrznej instalacji elektrycznej
  1. Wykonanie organów dla Kolegiaty.
  2. Inżynier Kontraktu wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego.
  3. Nadzór autorski.
  4. Promocja projektu.

   

  Do obowiązków naszej firmy w ramach pełnionej funkcji Inżyniera Kontraktu należy:
  • Zarządzanie procesem inwestycyjnym, a w szczególności organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją prac konserwatorsko-restauratorskich.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie, przy udziale Zamawiającego, postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych i konserwatorsko-restauratorskich oraz wykonawcy organów.
  • Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  • Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją inwestycji.
  • Rozliczenie środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020.

   

  Postępy prac:

  Obecnie trwają częściowe odbiory, uruchamianie systemu SAP, odbiór nagłośnienia, próby iluminacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz odbiór organów. W czerwcu planujemy przystąpić do obioru końcowego.

   


  Warto wiedzieć:

  Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata należy do grona  najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Obiekt ten został wpisany nie tylko do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego, ale także jest zabytkiem klasy światowej. Kolegiata otrzymała bowiem kategorię „0” –  czyli jest zabytkiem klasy zerowej, najcenniejszej. O wyjątkowości tej sakralnej budowli stanowi najwyższe  w Polsce sklepienie nawy głównej: 30, 20 m. oraz cenne polichromie w zakrystii kościoła. Kolegiata wraz ze średniowiecznymi murami obronnymi została także uznana za Pomnik Historii zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 r.

  Ponadto, obiekt ten należy do Szlaku Gotyku Ceglanego i jest jednym z najcenniejszych obiektów gotyckich pobrzeża Bałtyku.


   

  Przeczytaj także:

  Więcej na temat dotacji unijnej dedykowanej temu projektowi znajduje się na: https://najdaconsulting.pl/fundusze-europejskie-dla-dziedzictwa-kulturowego-spektakularny-sukces-firmy-najda-consulting/

  Nasza oferta na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  https://najdaconsulting.pl/oferta/inzynier-kontraktu-i-nadzor-inwestorski/

  Nasza oferta rozliczania projektów https://najdaconsulting.pl/oferta/zarzadzanie-projektami/

  Imponujące postępy prac w zabytkowej Kolegiacie https://najdaconsulting.pl/imponujace-postepy-prac-w-zabytkowej-kolegiacie-pw-nmp-krolowej-swiata-w-stargardzie/

   

  Zapraszamy do obejrzenia galerii ze zdjęciami w trakcie realizacji projektu:

  Autorem zdjęć iluminacji oraz projektu architektonicznego i konserwatorskiego jest Pracownia Architektoniczna Sławomir Nowicki ze Stargardu.

  Organy

  Iluminacja wewnętrzna

  Iluminacja zewnętrzna

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych