Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W dniu wczorajszym w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w obecności Burmistrz WolinaEwy Grzybowskiejprezes spółki Przystań Morska Wolin Sp. z o.o – Jarosław Tarnowski podpisał umowę, na mocy której spółka ta otrzymała 100% (!) dofinansowania unijnego – czyli 13 mln na  utworzenie przystani morskiej.  🔴100% dofinansowania inwestycji w przypadku programów unijnych jest praktycznie nieosiągalne. 🔴Jednak firma Najda Consulting  – dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości szczegółów ogłaszanych konkursów potrafiła przygotować dokumentację unijną w taki sposób, by nasz klient pozyskał w  całości dofinansowanie tak ważnej dla rozwoju tego regionu inwestycji. Jako firma opracowaliśmy wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności oraz koncepcję projektową inwestycji. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

  od lewej: E. Grzybowska – Burmistrz Wolina, M. Kamiński – za-ca Dyr. ARiMR, J. Tarnowski – Prezes Zarządu Spółki

  Beneficjent

  Przystań Morska Wolin Sp. z o.o. – spółka powołana przez Gminę Wolin

  Tytuł projektu: Utworzenie przystani morskiej w Wolinie

  Źródło finansowania

  Nabór wniosków o dofinansowanie z działania 1.12 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie-inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani” – zakres rybołówstwa morskiego.

  Operacja w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

  Opis zakresu projektu

  Przedmiotem działań  jest utworzenie przystani morskiej w Wolinie wraz z wyposażeniem oraz niezbędną infrastrukturą.

  Prace będą realizowane w trzech etapach, które obejmują m.in.

  1. nowe zagospodarowanie układu komunikacyjnego – ciągów kołowo-pieszych, dojść i zejście na pomosty;
  2. dwa pomosty do cumowania na ok. 20 jednostek rybackich;
  3. budynek sanitariatów wyposażony w sanitariaty damskie, męskie i dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarcze;
  4. budynek gospodarczy wielofunkcyjny z własnym zapleczem sanitarnym;
  5. magazyn sprzętu wodnego dla rybaków;
  6. slip do wodowania mniejszych jednostek rybackich;
  7. miejsca parkingowe;
  8. środki trwałe oraz wyposażenie niezbędne do funkcjonowania przystani morskiej;
  9. infrastrukturę techniczną:
   • sieci energetyczne;
   • sieci wodociągowe;
   • sieci kanalizacji sanitarnej;
   • oświetlenie zewnętrzne;
   • system monitoringu;
   • system ogrodzenia terenu, wraz z systemem dozoru;
   • system dystrybucji energii i wody dla jednostek pływających;
   • system odbioru ścieków od statków rybackich;
  10. elementy małej architektury, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery;
  11. nasadzenia:
   • przesadzenia zieleni średniej;
   • renowacja terenów zielonych – trawników, nasadzenia trawników;
   • nasadzenie zieleni izolacyjnej.

  Rola firmy Najda Consulting

  Firma Najda Consulting  jako uznany lider w opracowywaniu  dokumentacji unijnej przygotowała następujące dokumenty:

  Koncepcje projektowe wykonane przez Najda Consulting

   

  Wartość projektu

  Wartość projektu brutto: 15 804 050,02 zł

  Wartość projektu netto: 12 848 821,13 zł

  Wnioskowana dotacja: 12 848 821,13 zł

  Termin realizacji

  Inwestycja będzie realizowana od 12/2019 do 03/2023. Obejmuje to okres prac przygotowawczych (m.in. dokumentacji, pozwoleń) oraz czas na rozliczenie końcowe projektu tj. złożenie wniosku końcowego.

   

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting