Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  W kwietniu br. firma firma Najda Consulting sp. z o.o. sp. k podpisała umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu  pn. “Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie”. Na projekt ten pozyskaliśmy wcześniej dotację unijną w ramach procedury pozakonkursowej do VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obecnie trwają już prace konserwatorskie w obiekcie. Z inicjatywy naszej firmy zostały wdrożone cykliczne spotkania  podmiotów zaangażowanych w ten „remont stulecia” stargardzkiej kolegiaty. Poniżej znajduje się sprawozdanie z ostatniego spotkania a także materiał zdjęciowy.

  Prace konserwatorsko – restauratorskie w w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie

  Cykliczne spotkania Komisji Konserwatorskiej dotyczące prac konserwatorsko – restauratorskich w stargardzkiej kolegiacie

  Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzoru inwestorskiego, w tym w obiektach  zabytkowych i sakralnych, firma Najda Consulting sp. z o.o. sp. k, m.in. zainicjowała cykliczne spotkania Komisji Konserwatorskiej. Tego typu narady są konieczne do podjęcia decyzji w sprawie kierunku dalszych prac konserwatorskich, które będą zgodne zarówno z dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich, jak i zasadami sztuki budowlanej i warunkami pozwoleń – decyzjami konserwatorskimi i decyzjami o Pozwoleniu na budowę.

  Spotkania Komisji Konserwatorskiej – 25.08.2020

  Pod koniec sierpnia br. odbyło się kolejne spotkanie (tym razem w sali sesyjnej rady Miasta Stargard) z udziałem m.in. Tomasza Wolendra – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz profesora Roberta Rogalarzeczoznawcy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele miasta Stargard, przedstawiciele Inwestora – proboszcz kolegiaty ks. dr Janusza Posadzy, Inżynier Kontraktu – Andrzej Najda pełniący rolę kierownika projektu, dr Małgorzata Gwiazdowska – pełniąca rolę inspektora nadzoru prac konserwatorskich oraz przedstawiciele Wykonawcy robót – firmy Konsart sp. z o.o.

  Tematyka spotkania Komisji Konserwatorskiej i relacja ze stanu robót – 25 sierpień 2020

  Znamienite i liczne grono osób uczestniczących w spotkaniu Komisji Konserwatorskiej brało udział w multimedialnej prezentacji, którą omówiła Pani Ilona Nałęcka – Czerniawska. Prezentacja dotyczyła wyników dotychczasowych nieinwazyjnych badań poszczególnych warstw malarskich i interwencji konserwatorskich wewnątrz kościoła m.in. obejmujących w pierwszej kolejności polichromie w obrębie prezbiterium (zbadano np. ich skład pierwiastkowy).

  Zaprezentowane wyniki badań miały na celu podjęcie decyzji odnośnie stosowanej kolorystyki wewnątrz świątyni. Remonty i zmiany, mające na celu przywrócenie barokowego wnętrza przeprowadzono w XIX i na początku XX wieku. W latach 1901-1911 znany architekt Heinrich Deneke, po dokładnych badaniach architektonicznych, przeprowadził renowację kościoła,  odtwarzając usunięte wcześniej detale, a także pierwotną kolorystykę wnętrza.

  Kolegiata Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie, wpisana do rejestru jako Pomnik Historii, wciąż pełni funkcje świątyni katolickiej,  należy do najwspanialszych dzieł średniowiecznej architektury Pomorza Zachodniego. Kolegiata jest najwyższym obiektem sakralnym w Polsce – w części wnętrza prezbiterium ma wysokość 29,5 m.   Stąd ogromna pieczołowitość przy odsłanianiu i odtwarzaniu kolejnych fragmentów warstw przemalowań wtórnych i odsłanianiu malatur o różnym stopniu zachowania. Na spotkaniu Komisji Konserwatorskiej podjęto decyzję odnośnie metody wykonania prób rekonstrukcji, określając sposób i technikę wykonania tej rekonstrukcji.

  Prace konserwatorsko – restauratorskie w w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie

  Prace konserwatorsko – restauratorskie w w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie

  Poza pracami wewnątrz Kościoła, trwają również prace przy renowacji elewacji, w pierwszej kolejności w północnej części. Elewacje zawierają w sobie elementy wykonane z różnorodnych materiałów: cegły, ceramicznych kształtek szkliwionych i surowych, średniowiecznych i nowożytnych, granitu, wapienia oraz zapraw tynkarskich. Materiały te uległy w różnym stopniu procesom niszczenia pod wpływem czasu i czynników zewnętrznych. Prace naprawcze, renowacyjne i konserwatorskie obejmują płaszczyzny elewacji, które nie były poddane renowacji podczas dotychczasowych prac w latach 1999-2019. Mają one szeroki zakres, poprzez naprawę zniszczonych tynków, czyszczenie strumieniowe powierzchni ceglanych, uzupełnianie ubytków za pomocą kitów, odsalanie cegły, spoinowanie, jak i patynowanie murów, glazurowanie i wzmacnianie powierzchniowe cegły.

  Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego ze spotkania:

  Zakres zadań w ramach prac konserwatorsko – restauratorskich stargardzkiej kolegiaty

  W ramach inwestycji zostaną jeszcze zrealizowane następujące prace:

  •  remont posadzki Kolegiaty
  • iluminacja Kolegiaty wraz z terenem przykościelnym
  • remont wewnętrznej instalacji elektrycznej
  • instalacje zewnętrzne związane z iluminacją
  • instalacje wewnętrzne w tym iluminacja wewnętrzna
  • instalacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej
  • instalacja ogrzewania

  Wartość prac konserwatorskich i robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 17 249 956,96 zł brutto. Zakończenie realizacji projektu planowane jest do 28 kwietnia 2023 roku.

  Zapraszamy do galerii ze zdjęciami obrazującymi stan robót:


  Więcej na temat dotacji unijnej dedykowanej temu projektowi znajduje się na:

  Fundusze Europejskie dla dziedzictwa kulturowego: spektakularny sukces firmy Najda Consulting

  Relacja z podpisania umowy:

  Umowa “remontu stulecia” stargardzkiej kolegiaty podpisana. Najda Consulting pełni funkcję inżyniera kontraktu i nadzoru inwestorskiego dla projektu

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych

  Chcę otrzymywać wiadomości od Najda Consulting (możesz się w każdej chwili wypisać).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a tym samym zgadzam się z warunkami Polityki Prywatności Najda Consulting