Potęgujemy rozwój
Doradztwo w zakresie projektów unijnych

Umowa “remontu stulecia” stargardzkiej kolegiaty podpisana. Najda Consulting pełni funkcję inżyniera kontraktu i nadzoru inwestorskiego dla projektu

20 kwietnia 2020 miała miejsce uroczystość podpisana umowy na wykonanie  kompleksowej renowacji zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie. Projekt obejmuje roboty budowlane, konserwatorsko-restauratorskie oraz zakup i montaż organów. Prezes Zarządu Andrzej Najda reprezentujący firmę Najda Consulting sp. z o.o sp. k. – odpowiedzialną za przygotowanie wniosku o dotację unijną na prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie i jednocześnie będącą Inżynierem Kontraktu dla tego projektu –  został zaproszony na uroczyste podpisanie umowy.

Fot. od lewej: proboszcz kolegiaty ks. dr J. Posadzy, J. Hołojuch, prezes Konsart, A. Najda prezes Najda Consulting sp. z o.o sp. k.

Umowa o roboty budowlane została podpisana pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Świata, reprezentowaną przez proboszcza kolegiaty ks. dr Janusza Posadzy a wykonawcą robót firmą Konsart Sp. z o.o. ze Szczecina, reprezentowaną przez Jerzego Hołojucha, prezesa zarządu.

Na uroczystości obecny był także Prezydent Stargardu  – Rafał Zając, który powiedział:

To epokowe wydarzenie w historii Stargardu i projekt ogromnej skali. Kolegiata jest jednym z najważniejszych zabytków w Polsce i jednym z najpiękniejszych gotyckich kościołów w kraju. Inwestycja to duże wyzwanie, a jednocześnie ważny element zarówno historii, jak i tożsamości lokalnej oraz promocji miasta.

Wartość robót budowlanych i prac konserwatorskich zgodnie z umową wyniesie 17 249 956,96 zł brutto. Zakończenie realizacji projektu planowane jest do 28 kwietnia 2023 roku.

Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata to jeden z  najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego, który jest także  zabytkiem klasy światowej. Kolegiata posiada kategorię „0” –  czyli jest zabytkiem klasy zerowej, najcenniejszej. O jej wyjątkowości stanowi najwyższe  w Polsce sklepienie nawy głównej: 30, 20 m. oraz cenne polichromie w zakrystii kościoła. Kolegiata wraz ze średniowiecznymi murami obronnymi jest także uznana za Pomnik Historii zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 r. Ponadto, obiekt  należy do Szlaku Gotyku Ceglanego i jest jednym z najcenniejszych obiektów gotyckich pobrzeża Bałtyku.

Opis projektu i rola firmy Najda Consulting

Firma Najda Consulting sp. z o.o sp. k. pozyskała dotację unijną na ten projekt. Byliśmy odpowiedzialni za przygotowanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami.

Projekt pn. “Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie” został złożony w ramach procedury pozakonkursowej do VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wartość całkowita projektu brutto wynosi 20 773 859,98 zł, otrzymana dotacja to kwota  17 604 596,05 zł. Więcej na ten temat: Fundusze Europejskie dla dziedzictwa kulturowego: spektakularny sukces firmy Najda Consulting

W maju 2019 roku firma Najda Consulting sp. z o.o sp. k. dzięki kompetencjom w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu i nadzoru inwestorskiego w obiektach  zabytkowych i sakralnych wygrała konkurs na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji tego projektu.

Zakres prac budowlanych i konserwatorskich

Zakres prac budowlanych i konserwatorskich obejmuje  szczególności:

 1. Remont elewacji Kolegiaty
 • elewacja południowa
 • elewacja wschodniej, prezbiterium
 • elewacja północna, kaplica mariacka
 1. Remont posadzki Kolegiaty
 2. Remont konserwatorski wystrojów malarskich wnętrza
 • przeprowadzenia badań fizyko-chemicznych i odkrywkowych
 • naprawa tynków i pęknięć konstrukcyjnych murów
 • prace konserwatorskie i malarskie
 • roboty konserwatorskie ślusarki, stolarki
 1. Iluminacja Kolegiaty wraz z terenem przykościelnym
 2. Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej
 • instalacje zewnętrzne związane z iluminacją
 • instalacje wewnętrzne w tym iluminacja wewnętrzna
 • instalacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej
 • instalacja ogrzewania

Szczegółowy zakres świadczonych usług opisany jest w publikacji: Najda Consulting wygrywa prestiżowy przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: Remont zabytkowej Kolegiaty pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie

Fot. od lewej: proboszcz kolegiaty ks. dr J. Posadzy, J. Hołojuch, prezes Konsart

Aktualny stan prac zrealizowanych przez firmę Najda Consulting

Do tej pory zostały zrealizowane następujące zadania:

 1. Wybór Inżyniera Kontraktu – w dniu 6.05.2019r. została podpisana umowa na inżyniera kontraktu z firmą Najda Consulting sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Szczecinie.

Inżynier Kontraktu zrealizował do tej pory następujące zadania:

 • przygotował procedurę przetargową na wybór biura projektowego
 • zweryfikował i odebrał dokumentacją wykonawczą
 • przygotował procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót
 • rozliczał przyznaną dotację unijną
 1. Wybór biura projektowego na wykonanie projektów wykonawczych i nadzoru autorskiego:
 • w dniu 11.06.2019r została podpisana umowa na wykonanie projektów wykonawczych i pełnienie nadzoru autorskiego z firmą Pracownia Architektoniczna Sławomir Nowicki z siedzibą w Stargardzie.

W ramach realizacji projektu zostanie do zrealizowania jeszcze jedno zadanie – zakup i montaż organów. W 2020 roku zaplanowano wybór wykonawcy organów. Realizacja tego zadania powinna zakończyć się do czerwca 2023 roku.

Informacje w mediach opisujące wydarzenie:

➡️ www.stargard.naszemiasto.pl: “Remont stulecia” w kolegiacie mariackiej w Stargardzie

➡️ www.stargard.pl: Kolegiata jeszcze piękniejsza

➡️ www.twojeradio.fm: Umowa na remont Kolegiaty podpisana. Zakres prac i kwota robią wrażenie

➡️ www.gs24.pl: “Remont stulecia” w stargardzkiej kolegiacie.

➡️ www.szczecin.tvp.pl: Umowa na renowację Kolegiaty w Stargardzie podpisana

Więcej zdjęć z uroczystości podpisania umowy

 


Przeczytaj także: Wiceminister kultury Jarosław Sellin uroczyście przekazuje umowę na dofinansowanie unijne prac renowacyjnych w Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie


Projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś Priorytetowa 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.2 Ochrona zabytków.

 

Strona główna

PREZENTACJE NASZYCH PROJEKTÓW

Obejrzyj projekty unijne, które pozyskaliśmy dla klientów oraz inwestycje, którymi zarządzaliśmy i prowadziliśmy nadzór inwestorski